Izbornik za Bluetooth
Izbornik za Bluetooth

Izbornik za Bluetooth

Ova tablica opisuje stavke izbornika Bluetooth.
Stavke izbornika za Bluetooth
Postavka
Opis, prihvaćene vrijednosti i metode konfiguracije
BLUETOOTH ADDRESS (BLUETOOTH ADRESA)
Prikazuje Bluetooth MAC adresu pisača
Upotrijebljena naredba SGD:
bluetooth.address
MODE (NAČIN RADA)
Pregledajte vrstu uređaja uparivanja pisača za Bluetooth vezu – periferni (ranije SLAVE (PODREĐENI), tipični način rada povezivanja) ili središnji.
DISCOVERY (OTKRIVANJE)
Odaberite je li pisač vidljiv za uparivanje uređaja vezom Bluetooth.
Prihvaćene vrijednosti:
  • ON (UKLJUČENO) – omogućuje vidljivi način rada veze Bluetooth.
  • OFF (ISKLJUČENO) – onemogućuje vidljivi način rada veze Bluetooth.
Upotrijebljena naredba SGD:
bluetooth.discoverable
CONNECTED (POVEZANO)
Prikazuje status Bluetooth veze s uparenim uređajem (Da ili Ne).
BT SPEC VERSION (INAČICA BT SPECIFIKACIJE)
Prikazuje razinu radne specifikacije Bluetootha.
Upotrijebljena naredba SGD:
bluetooth.radio_version
MIN SECURITY MODE (NAČIN MINIMALNE SIGURNOSTI)
Prikazuje minimalnu razinu sigurnosti Bluetootha.