Izbornik za mreže
Izbornik za mreže

Izbornik za mreže

Ova tablica opisuje stavke izbornika za mreže.
Stavke izbornika za mreže
Postavka
Opis, prihvaćene vrijednosti i metode konfiguracije
ACTIVE PRINT SERVER (AKTIVNI POSLUŽITELJ ZA ISPISIVANJE)
Provjerite je li trenutačno aktivan WIRED (ŽIČNI) ili WIRELESS (BEŽIČNI) poslužitelj za ispisivanje.
PRIMARY NETWORK (PRIMARNA MREŽA)
Pregledajte ili promijenite primarni poslužitelj za ispisivanje – WIRED (ŽIČNI) ili WIRELESS (BEŽIČNI). Možete odabrati koji želite postaviti kao primarni.
Prihvaćene vrijednosti:
 • WIRED (ŽIČNI)
 • WIRELESS (BEŽIČNI)
Upotrijebljena naredba SGD:
ip.primary_network
WIRED IP ADDRESS (ŽIČNA IP ADRESA)
Pregledajte i po potrebi promijenite IP adresu žične veze pisača.
Kako biste spremili izmjene ove postavke, postavite WIRED IP PROTOCOL (IP PROTOKOL ŽIČNE VEZE) na PERMANENT (TRAJNO), a onda ponovo postavite poslužitelj za ispisivanje (pogledajte RESET NETWORK (PONOVNO POSTAVLJANJE MREŽE) u ovoj tablici).
Prihvaćene vrijednosti: 000 – 255 za svako polje
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.ip.addr
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings(TCP/IP postavke)
WIRED SUBNET MASK (MASKA ŽIČNE PODMREŽE)
Pregledajte i po potrebi promijenite masku žične podmreže.
Kako biste spremili izmjene ove postavke, postavite WIRED IP PROTOCOL (IP PROTOKOL ŽIČNE VEZE) na PERMANENT (TRAJNO), a onda ponovo postavite poslužitelj za ispisivanje (pogledajte RESET NETWORK (PONOVNO POSTAVLJANJE MREŽE) u ovoj tablici).
Prihvaćene vrijednosti: 000 – 255 za svako polje
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.ip.netmask
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings(TCP/IP postavke)
WIRED GATEWAY (ŽIČNI PRISTUPNIK)
Pregledajte i po potrebi promijenite zadani žični pristupnik.
Kako biste spremili izmjene ove postavke, postavite WIRED IP PROTOCOL (IP PROTOKOL ŽIČNE VEZE) na PERMANENT (TRAJNO), a onda ponovo postavite poslužitelj za ispisivanje (pogledajte RESET NETWORK (PONOVNO POSTAVLJANJE MREŽE) u ovoj tablici).
Prihvaćene vrijednosti: 000 – 255 za svako polje
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.ip.gateway
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings(TCP/IP postavke)
WIRED IP PROTOCOL (IP PROTOKOL ŽIČNE VEZE)
Ovaj parametar naznačuje bira li IP adresu žičnog poslužitelja za ispisivanje administrator mreže / korisnik (trajno) ili poslužitelj (dinamički). Ako je odabrana dinamička opcija, parametar opisuje načine na koje poslužitelj za ispisivanje prima IP adresu s poslužitelja.
Poslužitelj za ispisivanje mora se ponovo postaviti kako bi omogućio aktivaciju promjeni postavki mreže.
Prihvaćene vrijednosti:
 • ALL (SVE)
 • GLEANING ONLY (SAMO PRIKUPLJANJE)
 • RARP
 • BOOTP
 • DHCP
 • DHCP & BOOTP
 • PERMANENT (TRAJNO)
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.ip.protocol
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings(TCP/IP postavke)
WIRED MAC ADDRESS (MAC ADRESA ŽIČNE MREŽE)
Pogledajte Media Access Control (MAC) adresu žičnog poslužitelja za ispisivanje.
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.mac_addr
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings(TCP/IP postavke)
WLAN IP ADDRESS (WLAN IP ADRESA)
Provjerite i po potrebi promijenite IP adresu bežične veze pisača.
Kako biste spremili izmjene ove postavke, postavite WLAN IP PROTOCOL (IP PROTOKOL ŽIČNE VEZE) na PERMANENT (TRAJNO), a onda ponovo postavite poslužitelj za ispisivanje (pogledajte RESET NETWORK (PONOVNO POSTAVLJANJE MREŽE) u ovoj tablici).
Prihvaćene vrijednosti: 000 – 255 za svako polje
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
 • ip.addr
 • wlan.ip.addr
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup(Postavljanje bežične veze)
WLAN SUBNET MASK (WLAN MASKA PODMREŽE)
Pregledajte i po potrebi promijenite masku bežične podmreže.
Kako biste spremili izmjene ove postavke, postavite WLAN IP PROTOCOL (IP PROTOKOL ŽIČNE VEZE) na PERMANENT (TRAJNO), a onda ponovo postavite poslužitelj za ispisivanje (pogledajte RESET NETWORK (PONOVNO POSTAVLJANJE MREŽE) u ovoj tablici).
Prihvaćene vrijednosti: 000 – 255 za svako polje
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup(Postavke bežične veze)
WLAN GATEWAY (WLAN PRISTUPNIK)
Pregledajte i po potrebi promijenite zadani bežični pristupnik.
Kako biste spremili izmjene ove postavke, postavite WLAN IP PROTOCOL (IP PROTOKOL ŽIČNE VEZE) na PERMANENT (TRAJNO), a onda ponovo postavite poslužitelj za ispisivanje (pogledajte RESET NETWORK (PONOVNO POSTAVLJANJE MREŽE) u ovoj tablici).
Prihvaćene vrijednosti: 000 – 255 za svako polje
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.ip.gateway
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup(Postavljanje bežične veze)
WLAN IP PROTOCOL (WLAN IP PROTOKOL)
Ovaj parametar naznačuje bira li IP adresu bežičnog poslužitelja za ispisivanje administrator mreže / korisnik (trajno) ili poslužitelj (dinamički). Ako je odabrana dinamička opcija, parametar opisuje načine na koje poslužitelj za ispisivanje prima IP adresu s poslužitelja. Važno • Poslužitelj za ispisivanje mora se ponovo postaviti kako bi omogućio aktivaciju promjeni postavki mreže.
Prihvaćene vrijednosti:
 • ALL (SVE)
 • GLEANING ONLY (SAMO PRIKUPLJANJE)
 • RARP
 • BOOTP
 • DHCP
 • DHCP & BOOTP
 • PERMANENT (TRAJNO)
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.ip.protocol
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup(Postavljanje bežične veze)
WLAN MAC ADDRESS (WLAN MAC ADRESA)
Pregledajte Media Access Control (MAC) adresu bežičnog poslužitelja za ispisivanje.
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.mac_addr
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup(Postavljanje bežične veze)
ESSID
Extended Service Set Identification (ESSID) identifikator je vaše bežične mreže. Ova postavka, koja se ne može mijenjati s korisničkog sučelja, daje ESSID trenutačnoj bežičnoj konfiguraciji.
Prihvaćene vrijednosti: Alfanumerički niz od 32 znaka (zadano 125)
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.mac_addr
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup(Postavljanje bežične veze)
CHANNEL (KANAL)
Pregledajte bežični kanal koji se upotrebljava kad je bežična mreža aktivna i provjerena.
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.channel
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup(Postavljanje bežične veze)
SIGNAL
Pregledajte snagu bežičnog signala koji se upotrebljava kad je bežična mreža aktivna i provjerena.
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.signal_strength
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup(Postavljanje bežične veze)
IP PORT (IP ULAZ)
Ova postavka pisača odnosi se na broj priključka internog žičnog poslužitelja za ispisivanje na kojima se provodi osluškivanje servisa TCP za ispisivanje. Uobičajena komunikacija TCP s glavnog računala trebala bi biti usmjerena na taj priključak.
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.ip.port
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings(TCP/IP postavke)
IP ALTERNATE PORT (IP IZMJENIČNI ULAZ)
Ovom se naredbom postavlja broj priključka alternativnog priključka TCP.
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.ip.port_alternate
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup(Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings(TCP/IP postavke)
Poslužitelji za ispisivanje koji podržavaju ovu naredbu istovremeno će nadzirati veze na primarnim i izmjeničnim priključcima.
RESET NETWORK (PONOVO POSTAVI MREŽU)
Upotrebljava se za ponovno postavljanje žičnog ili bežičnog poslužitelja za ispisivanje te spremanje svih promjena mrežnih postavki.
Kad promijenite bilo koju mrežnu postavku, interni poslužitelj za ispisivanje pisača mora se ponovo postaviti kako bi se promjene primijenile.
Povezane naredbe ZPL:
~WR
Upotrijebljena naredba SGD:
device.reset
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
Print Server Settings(Postavke poslužitelja za ispisivanje)
Reset Print Server(Ponovno postavljanje poslužitelja za ispisivanje)
VISIBILITY AGENT (AGENT VIDLJIVOSTI)
Kad je pisač povezan sa žičnom ili bežičnom mrežom, pokušat će se povezati sa servisom za vidljivost resursa tvrtke Zebra (Zebra’s Asset Visibility Service) putem poveznika za pisače Zebra u oblaku (Cloud-based Zebra Printer Connector) uz upotrebu šifrirane veze s web-utičnicom provjerenog certifikata. Pisač šalje podatke otkrivanja i podatke o postavkama i upozorenjima. Podaci ispisani upotrebom formata naljepnica NE prenose se.
Za isključivanje ove opcije onemogućite ovu postavku. Dodatne informacije potražite u bilješci o aplikaciji Disabling the Visibility Agent (Isključivanje agenta za vidljivost) na zebra.com/support.
Prihvaćene vrijednosti:
 • ON (UKLJUČENO)
 • OFF (ISKLJUČENO)
Upotrijebljena naredba SGD:
weblink.zebra_connector.enable
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Configuration(Mrežna konfiguracija)
Cloud Connect Settings(Postavke povezivanja s oblakom)