Izbornik za alate
Izbornik za alate

Izbornik za alate

Ova tablica opisuje stavke izbornika za alate.
Stavke izbornika Alati
Postavka
Opis, prihvaćene vrijednosti i metode konfiguracije
PRINT INFORMATION (INFORMACIJE O ISPISU)
Ispišite odabrane informacije (jedna od sedam mogućnosti odabira) na jednu ili više naljepnica. Ova stavka izbornika dostupna je u tri korisnička izbornika s različitim tvorničkim vrijednostima za svaku od njih.
Prihvaćene vrijednosti:
 • SETTINGS (POSTAVKE) – ispisuje izvješće o konfiguraciji pisača. Uzorak naljepnice prikazan je u odjeljku Probno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji
 • NETWORK (MREŽA) – ispisuje postavke za bilo koji instalirani poslužitelj za ispisivanje ili Bluetooth uređaj.
 • FORMATS (FORMATI) – ispisuje dostupne formate pohranjene u RAM memoriji i izbrisivoj memoriji pisača.
 • IMAGES (SLIKE) – ispisuje dostupne slike pohranjene u RAM-u i izbrisivoj memoriji pisača.
 • FONTS (FONTOVI) – ispisuje dostupne fontove u pisaču, uključujući standardne fontove pisača i sve opcionalne fontove. Fontovi se mogu pohraniti u RAM ili izbrisivu memoriju.
 • BARCODES (CRTIČNI KODOVI) – ispisuje dostupne crtične kodove u pisaču. Crtični kodovi mogu se pohraniti u RAM ili izbrisivu memoriju.
 • ALL (SVE) – ispisuje prethodnih šest naljepnica.
 • SENSOR PROFILE (PROFIL SENZORA) – prikazuje postavke senzora u usporedbi sa stvarnim očitanjima senzora. Za tumačenje rezultata pogledajte Ručno kalibriranje medija.
Povezane naredbe ZPL:
 • SETTINGS (POSTAVKE):
  ~WC
 • NETWORK (MREŽA):
  ~WL
 • SENSOR PROFILE (PROFIL SENZORA):
  ~JG
 • Drugo:
  ^WD
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Printer Settings(Postavke pisača)
Print Listings on Label(Ispisivanje popisa na naljepnicu)
Primjere izvješća o konfiguraciji pisača i izvješća o konfiguraciji mreže potražite u odjeljku Ispisivanje izvješća o konfiguraciji pisača i mreže (samotestiranje – gumb CANCEL (Odustani)).
IDLE DISPLAY (PRAZNI ZASLON)
Odaberite jedan od šest formata informacija prikaza kad je pisač neaktivan. Ne prikazuje se sa svim konfiguracijama.
Prihvaćene vrijednosti:
 • FW VERSION (VERZIJA PROGRAMSKIH DATOTEKA)
 • IP ADDRESS (IP adresa)
 • MM/DD/YY 24 HR (MM/DD/GG 24 H)
 • MM/DD/YY 12 HR (MM/DD/GG 12 H)
 • DD/MM/YY 24 HR (DD/MM/GG 24 H)
 • DD/MM/YY 12 HR (DD/MM/GG 12 H)
Povezane naredbe ZPL: Ništa
Upotrijebljena naredba SGD:
device.idle_display_format
,
device.idle_display_value
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje: Ništa
POWER UP ACTION (RADNJA PRILIKOM UKLJUČIVANJA)
Postavite koju će radnju pisač izvršiti tijekom uključivanja.
Prihvaćene vrijednosti:
 • CALIBRATE (KALIBRACIJA) – prilagođava razine i pragove senzora, određuje duljinu naljepnice i uvlači medij do sljedeće mreže/praznine.
 • FEED (ULAGANJE) – uvlači naljepnice na prvu točku registracije.
 • LENGTH (DULJINA) – određuje duljinu naljepnice s pomoću trenutačnih vrijednosti senzora i uvlači medij do sljedeće mreže/praznine.
 • NO MOTION (BEZ POMAKA) – nalaže pisaču da ne pomiče medij. Morate ručno osigurati da je mreža ispravno postavljena ili pritisnuti gumb za ulaganje kako biste namjestili sljedeću mrežu/prazninu.
 • SHORT CAL (KRATKA KALIBRACIJA) – postavlja pragove za medij i mrežu bez prilagođavanja snage senzora, određuje duljinu naljepnice i umeće medij do sljedeće mreže/praznine.
Povezane naredbe ZPL:
^MF
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.power_up_action
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Printer Settings(Postavke pisača)
HEAD CLOSE ACTION (RADNJA PRILIKOM ZATVARANJA ISPISNE GLAVE)
Odredite radnju koju će pisač poduzeti kad zatvorite ispisnu glavu.
Prihvaćene vrijednosti:
 • CALIBRATE (KALIBRACIJA) – prilagođava razine i pragove senzora, određuje duljinu naljepnice i uvlači medij do sljedeće mreže.
 • FEED (ULAGANJE) – uvlači naljepnice na prvu točku registracije.
 • LENGTH (DULJINA) – određuje duljinu naljepnice s pomoću trenutačnih vrijednosti senzora i uvlači medij do sljedeće mreže.
 • NO MOTION (BEZ POMAKA) – nalaže pisaču da ne pomiče medij. Morate ručno osigurati da je mreža ispravno postavljena ili pritisnuti gumb za ulaganje kako biste namjestili sljedeću mrežu.
 • SHORT CAL (KRATKA KALIBRACIJA) – postavlja pragove za medij i mrežu bez prilagođavanja snage senzora, određuje duljinu naljepnice i umeće medij do sljedeće mreže/praznine.
Povezane naredbe ZPL:
^MF
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.head_close_action
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Printer Settings(Postavke pisača)
Calibration(Kalibracija)
LOAD DEFAULTS (UČITAJ TVORNIČKE VRIJEDNOSTI)
Vraća specifične postavke pisača, poslužitelja za ispisivanje i mreže na zadane tvorničke postavke. Budite oprezni pri učitavanju zadanih postavki jer ćete morati ponovo učitati sve postavke koje ste ručno promijenili. Ova stavka izbornika dostupna je u dva korisnička izbornika s različitim tvorničkim vrijednostima za svaku od njih.
Prihvaćene vrijednosti:
 • FACTORY (TVORNIČKI) – vraća sve postavke pisača, osim mrežnih postavki, na zadane tvorničke vrijednosti. Budite oprezni pri učitavanju zadanih postavki jer ćete morati ponovo učitati sve postavke koje ste ručno promijenili.
 • NETWORK (MREŽA) – ponovo pokreće žičnog ili bežičnog poslužitelja za ispisivanje. Uz bežični poslužitelj za ispisivanje, pisač će se također ponovo povezati s bežičnom mrežom.
 • LAST SAVED (POSLJEDNJE SPREMLJENO) – učitava postavke posljednjeg trajnog spremanja.
Povezane naredbe ZPL:
Upotrijebljena naredba SGD:
 • FACTORY (TVORNIČKI):
  ^JUF
 • NETWORK (MREŽA):
  ^JUN
 • LAST SAVED (POSLJEDNJE SPREMLJENO):
  ^JUR
Upotrijebljena naredba SGD: Ništa
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Printer Settings(Postavke pisača)
Calibration(Kalibracija)
 • FACTORY (TVORNIČKI):
  View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
  Restore Default Configuration(Vrati zadanu konfiguraciju)
 • NETWORK (MREŽA):
  Print Server Settings(Postavke poslužitelja za ispisivanje)
  Reset Print Server(Ponovno postavljanje poslužitelja za ispisivanje)
 • LAST SAVED (POSLJEDNJE SPREMLJENO):
  View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
  Restore Saved Configuration(Vrati spremljenu konfiguraciju)
MEDIA/RIBBON CAL (KALIBRIRANJE MEDIJA/VRPCE)
Kalibrirajte pisač tako da prilagodi osjetljivost senzora za medij.
Povezane naredbe ZPL:
~JC
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.manual_calibration
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje: Postupak kalibracije ne može se pokrenuti putem internetskih stranica.
DIAGNOSTIC MODE (DIJAGNOSTIČKI NAČIN RADA)
Ovim dijagnostičkim alatom podesite pisač tako da izbacuje heksadecimalne vrijednosti za sve podatke koje primi. Više informacija potražite u odjeljkuIzvođenje dijagnostičkog ispitivanja komunikacije.
Prihvaćene vrijednosti:
 • PRINT (ISPIS)
 • E: DRIVE (POGON E:)
 • USB
 • MEMORY (MEMORIJA)
 • DISABLED (ONEMOGUĆENO)
Povezane naredbe ZPL:
 • ~JD
  za omogućavanje
 • ~JE to disable
za omogućavanje
Upotrijebljena naredba SGD:
device.diagnostic_print
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje: Postupak kalibracije ne može se pokrenuti putem internetskih stranica.
CONFIG INFO TO USB (KONFIGURACIJA INFORMACIJA NA USB)
Omogućuje slanje izvješća o konfiguraciji pisača (ekvivalentno podacima koje pisač vraća glavnom sustavu kad se izda ZPL naredba
^HH
). Pisač šalje datoteku (
OUTxxx.txt
pri čemu je xxx = 000 – 999) na USB pogon u USB priključku pisača i formatiranu prema podacima u odjeljku Primjeri upotrebe USB ulaza i sustava Link-OS. Nazivi datoteka izvješća o konfiguraciji pisača povećavaju se sa svakim izvješćem koje se zapisuje na USB pogon (
OUT001.txt
povećava se na
OUT002.txt
kod sljedećeg zapisivanja datoteke).
Prihvaćene vrijednosti:
 • SEARCH (NO USB DRIVE FOUND) (PRETRAŽIVANJE (USB POGON NIJE PRONAĐEN))
 • WRITE (ZAPISIVANJE) (ako je USB pogon instaliran)
Povezane naredbe ZPL:
^HH
(izvješćuju se ekvivalentni podaci)
Upotrijebljena naredba SGD:
 • file.capture_response.begin
 • file.capture_response.end
 • file.capture_response.destination
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje: Ništa
ZBI ENABLED? (ZBI OMOGUĆEN?)
Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0™) programska je opcija koju možete kupiti za svoj pisač. Ako želite kupiti tu opciju, obratite se prodavaču proizvoda tvrtke Zebra i zatražite dodatne informacije.
Prihvaćene vrijednosti:
 • NO (NE)
 • YES (DA)
Povezane naredbe ZPL: Ništa
Upotrijebljena naredba SGD:
zbi.key
(identificira je li opcija ZBI 2.0 omogućena ili onemogućena na pisaču)
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje: Ništa
RUN ZBI PROGRAM (POKRENI ZBI PROGRAM)
Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je ZBI omogućen na vašem pisaču. Ako su na pisač preuzeti ZBI programi, s pomoću ove stavke izbornika možete odabrati program koji želite pokrenuti. Ako na vašem pisaču ne postoji program, navedeno je NONE (NIŠTA).
Za pokretanje ZBI programa koji ste preuzeli na svoj pisač:
 1. Upotrijebite
  UP ARROW
  (strelica gore) ili
  DOWN ARROW
  (strelica dolje) za odabir datoteke iz ovog izbornika.
 2. Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (desni gumb za odabir) kako biste odabrali RUN (POKRENI). Ako program ne postoji, opcija RUN (POKRENI) ne pokreće radnju.
Prihvaćene vrijednosti:
 • NONE (NIŠTA)
 • PROGRAM FILE NAMES (NAZIVI DATOTEKA PROGRAMA)
Povezane naredbe ZPL:
 • ^JI
 • ~JI
Upotrijebljena naredba SGD:
zbi.control.run
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
Printer Home Page(Početna stranica pisača)
Directory Listing(Popis direktorija)
STOP ZBI PROGRAM (ZAUSTAVI ZBI PROGRAM)
Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je ZBI omogućen na vašem pisaču. Upotrijebite ovu stavku izbornika za zaustavljanje ZBI programa. Pisač izlistava samo programe koji su u tijeku.
Za zaustavljanje ZBI programa:
 1. Po potrebi upotrijebite
  UP ARROW
  (strelica gore) ili
  DOWN ARROW
  (strelica dolje) za odabir datoteke iz ovog izbornika.
 2. Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (desni gumb za odabir) kako biste odabrali STOP (POKRENI).
Prihvaćene vrijednosti:
 • NONE (NIŠTA)
 • PROGRAM FILE NAMES (NAZIVI DATOTEKA PROGRAMA)
Povezane naredbe ZPL:
~JQ
Upotrijebljena naredba SGD:
zbi.control.terminate
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
Printer Home Page(Početna stranica pisača)
Directory Listing(Popis direktorija)
PRINT USB FILE (ISPIŠI DATOTEKU S USB-A)
Odaberite datoteke koje želite ispisati s izbrisivog USB pogona. Pogledajte vježbe u odjeljku Upotreba USB ulaza i NFC (Near Field Communication) mogućnosti i potražite vježbu upotrebe ove mogućnosti.
Kako biste ispisali datoteke s USB izbrisivog pogona:
 1. Umetnite izbrisivi USB pogon u USB priključak na pisaču. Na pisaču se prikazuje popis dostupnih datoteka.
  SELECT ALL
  (ODABERI SVE) dostupno je za ispisivanje svih dostupnih datoteka s USB memorije.
 2. Upotrijebite
  UP ARROW
  (strelica gore) ili
  DOWN ARROW
  (strelica dolje) za odabir datoteke iz ovog izbornika.
 3. Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (desni gumb za odabir) kako biste odabrali PRINT (POKRENI).
Prihvaćene vrijednosti:
 • NONE (NIŠTA)
 • SELECT ALL (ODABERI SVE)
 • PROGRAM FILE NAMES (NAZIVI DATOTEKA PROGRAMA)
Povezane naredbe ZPL: Ništa
Upotrijebljena naredba SGD:
usb.host.read_list
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje: Ništa
COPY USB FILE TO E: (KOPIRAJ DATOTEKU S USB-A NA E:)
Odaberite datoteke koje želite kopirati na pisač s USB izbrisivog pogona. Pogledajte vježbe u odjeljku Upotreba USB ulaza i NFC (Near Field Communication) mogućnosti i potražite vježbu upotrebe ove mogućnosti.
Kako biste kopirali datoteke na pisač s USB izbrisivog pogona:
 • Umetnite izbrisivi USB pogon u USB priključak na pisaču. Na pisaču se prikazuje popis dostupnih datoteka.
  SELECT ALL
  (ODABERI SVE) dostupno je za kopiranje svih dostupnih datoteka s USB memorije.
 • Upotrijebite
  UP ARROW
  (strelica gore) ili
  DOWN ARROW
  (strelica dolje) za odabir datoteke iz ovog izbornika.
 • Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (desni gumb za odabir) kako biste odabrali STORE (POKRENI).
Prihvaćene vrijednosti:
 • NONE (NIŠTA)
 • SELECT ALL (ODABERI SVE)
 • PROGRAM FILE NAMES (NAZIVI DATOTEKA PROGRAMA)
Upotrijebljena naredba SGD:
usb.host.read_list
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje: Ništa
STORE E: FILE TO USB (SPREMI DATOTEKU S E: NA USB)
Odaberite datoteke s pisača koje želite spremiti na USB izbrisivi pogon. Pogledajte vježbe u odjeljku Upotreba USB ulaza i NFC (Near Field Communication) mogućnosti i potražite vježbu upotrebe ove mogućnosti.
Kako biste kopirali datoteke s pisača na USB izbrisivi pogon:
 • Uvjerite se da je USB memorija umetnuta u USB ulaz pisača. Na pisaču se prikazuje popis dostupnih datoteka.
  SELECT ALL
  (ODABERI SVE) dostupno je za spremanje svih dostupnih datoteka s pisača na USB memoriju.
 • Upotrijebite
  UP ARROW
  (strelica gore) ili
  DOWN ARROW
  (strelica dolje) za odabir datoteke iz ovog izbornika.
 • Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (desni gumb za odabir) kako biste odabrali STORE (POKRENI).
Prihvaćene vrijednosti:
 • NONE (NIŠTA)
 • SELECT ALL (ODABERI SVE)
 • PROGRAM FILE NAMES (NAZIVI DATOTEKA PROGRAMA)
Upotrijebljena naredba SGD:
usb.host.write_list
PRINT STATION (STANICA ZA ISPIS)
Ovu stavku izbornika možete upotrijebiti za ispunjavanje varijabilnih polja u formatu za ispisivanje naljepnice upotrebom HID uređaja kao što je USB tipkovnica, vaga ili skener za crtični kod. Kako biste mogli upotrebljavati ovu mogućnost, odgovarajući format naljepnice mora biti spremljen na
E:
pogonu pisača. Pogledajte vježbe u odjeljku Upotreba USB ulaza i NFC (Near Field Communication) mogućnosti.
Kad priključite HID u jedan od USB ulaza na pisaču, s pomoću ovog korisničkog izbornika možete odabrati obrazac s
E:
pogona pisača. Nakon upita da ispunite svako varijabilno polje
^FN
obrasca možete navesti željenu količinu naljepnica za ispisivanje.
Za više informacija o upotrebi naredbe
^FN
ili SGD naredbi vezano uz ovu funkciju pogledajte Vodič za ZPL programiranje. Upotrijebite jednu od poveznica za web-stranice s informacijama o proizvodu navedene u odjeljku O ovom korisničkom priručniku kako biste preuzeli ove informacije.
Upotrijebljena naredba SGD:
 • usb.host.keyboard_input
  (mora biti uključeno)
 • usb.host.template_list
 • usb.host.fn_field_lis
  t
 • usb.host.fn_field_data
 • usb.host.fn_last_field
 • usb.host.template_print_amount
PASSWORD PROTECT (ZAŠTIĆENO LOZINKOM)
Odaberite razinu zaštite lozinkom za stavke korisničkog izbornika. Zadana lozinka je
1234
.
Prihvaćene vrijednosti:
 • NONE (NIŠTA)
 • SELECTED (ODABRANO)
 • ALL (SVE)
Povezane naredbe ZPL:
^KP
(za promjenu lozinke pisača)
PRINT TEST FORMAT (ISPIŠI PROBNE FORMATE)
Upotrijebite ovu stavku izbornika za pokretanje sljedova testiranja za ispisivanje specifičnih vrsta naljepnica ili kao pomoć pri rješavanju problema prilikom ispisivanja.
Prihvaćene vrijednosti:
 • DARKNESS (ZATAMNJENOST) – ponavlja istu sliku s povećanim razinama zatamnjenosti.
 • FIRST DOT LOCATION (LOKACIJA PRVE TOČKE) – identificira lokaciju prve točke i vrh naljepnice za pomoć pri namještanju položaja naljepnice.
 • PRINT LINE (ISPIS LINIJE) – pokreće slijed testiranja.
 • IMAGE COMPRESSION (KOMPRESIJA SLIKE) – ispisuje sliku s linijama i krugovima za pomoć u rješavanju problema vezano uz kompresiju ili razvučenosti slike.
 • ELEMENT OUT (NEMA ELEMENTA) – ispisuje horizontalnu sliku za provjeru funkcije elementa ispisne glave.
Upotrijebljena naredba SGD:
 • print.troubleshooting_label_choices
  (određuje vrstu naljepnice)
 • print.troubleshooting_label_print
  (ispisuje naljepnicu)