Priključena baterijska baza i baterija
Priključena baterijska baza i baterija

Priključena baterijska baza i baterija

1
Indikatori statusa i punjenja baterije
4
Ulaz za napajanje
2
Baza za baterijsko napajanje
5
Gumb
Battery Control
(Upravljanje baterijom)
3
Sučelje napajanja
Na slici u nastavku prikazuje se pisač s baterijom spremnom za umetanje (A) i pisač s umetnutom baterijom (B).
1
Zasun baterije