Postavljanje opcije Wi-Fi poslužitelja za ispisivanje
Postavljanje opcije Wi-Fi poslužitelja za ispisivanje

Postavljanje opcije Wi-Fi poslužitelja za ispisivanje

Opcija bežične radijske veze (koja obuhvaća Wi-Fi, Bluetooth Classic i Bluetooth Low Energy) dostupna je samo kao tvornički ugrađena konfiguracija. Ove upute navode vas kroz osnovno konfiguriranje interne opcije poslužitelja za ispisivanje vezom Wi-Fi s pomoću značajke Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje).
Detaljne informacije o instaliranju sučelja putem veze Ethernet/LAN i Bluetooth potražite u Korisničkom vodiču za žični/bežični poslužitelj za ispisivanje i Vodiču za upravljanje ispisivanjem vezom Bluetooth dostupnima na zebra.com.
Pisač za bežični rad možete konfigurirati jednom od ovih metoda:
Značajkom Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) (opisano u ovom priručniku)
Kad ga pokrenete, čarobnjak ispisuje ZPL skriptu kako bi računalu omogućio komunikaciju s pisačem putem veze Wi-Fi.
Pred kraj postupka u čarobnjaku se postavlja pitanje o izravnom slanju naredbi pisaču ili spremanju ZPL skripte u datoteku. Ako odaberete spremiti tu ZPL datoteku:
  • Datoteku možete poslati na jedan ili više pisača s istim mrežnim postavkama putem bilo koje dostupne veze (serijska, paralelna, USB ili žični poslužitelj za ispisivanje).
  • Ako kasnije mrežne postavke pisača vratite na tvorničke postavke, tu datoteku možete opet poslati na pisač.
Samostalno napisana ZPL skripta*
Upotrijebite naredbu
^WX
kako biste postavili osnovne parametre za vrstu zaštite.
Naredbama Set/Get/Do (SGD) koje pošaljete pisaču
Započnite s
wlan.security
kako biste postavili vrstu zaštite bežične veze. Potom dodajte druge naredbe SGD (potrebne ovisno o odabranoj vrsti zaštite) kako biste odredili preostale potrebne parametre.
* Dodatne informacije o ovoj opciji potražite u Vodiču za ZPL programiranje. Ove naredbe možete poslati putem bilo koje dostupne veze (serijska, paralelna, USB ili žični poslužitelj za ispisivanje).