Konfiguriranje pisača vezom Bluetooth
Konfiguriranje pisača vezom Bluetooth

Konfiguriranje pisača vezom Bluetooth

Zebra Setup Utilities (Zebra uslužni programi za postavljanje) omogućuju brzo i jednostavno konfiguriranje bežične veze Bluetooth s pisačem.
 1. Dvaput pritisnite ikonu
  Zebra Setup Utilities
  (ZSU) na radnoj površini.
 2. Pisač i računalo povežite USB kabelom.
 3. Na prvom zaslonu ZSU označite pisač prikazan u prozoru i pritisnite
  Configure Printer Connectivity
  (Konfiguriranje povezivanja pisača).
 4. Na zaslonu Connectivity Type (Vrsta veze) odaberite
  Bluetooth
  , a zatim pritisnite
  Next
  (Sljedeće).
 5. Na zaslonu Bluetooth Settings (Postavke za Bluetooth) označite
  Enabled
  (Omogućeno) kako biste omogućili funkciju Bluetooth.
 6. U polju
  Friendly Name
  (Neslužbeni naziv) postavite naziv uređaja za Bluetooth s pomoću kojeg ćete ga pronalaziti u mreži.
  To je naziv koji će središnji uređaj dodijeliti pisaču.
 7. Ako želite da se uređaj prikazuje kada središnji uređaji pretražuju nove uređaje za uparivanje, polje
  Discoverable
  (Vidljiv) postavite na
  On
  (Uključeno). Ako ne želite, postavite na
  Off
  (Isključeno).
 8. Stavku
  Authentication
  (Provjera autentičnosti) postavite na
  On
  (Uključeno).
  Ova postavke ne postoji u alatu Link-OS Profile Manager, ali je morate postaviti na
  On
  (Uključeno) ako želite unijeti PIN u Zebra Setup Utilities. Stvarna postavka za provjeru autentičnosti na pisaču postavlja se pristupanjem stavkama
  Advanced Settings
  Security Mode
  (Napredne postavke) – (Sigurnosni način rada).
 9. Vrijednosti postavljene u polju
  Authentication PIN
  (PIN za provjeru autentičnosti) mogu se razlikovati ovisno o verziji veze Bluetooth (BT) na središnjem uređaju. Ako se na središnjem uređaju upotrebljava BT v2.0 ili starija veza, u polje unesite brojčanu vrijednost. Tu ćete vrijednost morati unijeti na središnjem uređaju kako biste potvrdili uparivanje. Za uparivanje s PIN-om pod
  Advanced Settings
  (Napredne postavke) također odaberite i
  Security Mode°2
  ili
  3
  (Sigurnosni način rada 2 ili 3).
  Ako se na središnjem uređaju upotrebljava BT v2.1 ili novija veza, postavka neće imati učinka. U vezama BT v2.1 i novijim verzijama primjenjuje se Secure Simple Pairing (SSP), za koji nije potreban PIN.
 10. Za prikaz naprednih postavki za Bluetooth pritisnite gumb
  Advanced Settings...
  (Napredne postavke).
  Više informacija o Advanced Settings (Napredne postavke) potražite u Vodiču za žične i bežične poslužitelje za ispisivanje.
 11. Pritisnite
  Next
  (Sljedeće) kako biste nastavili s konfiguracijom pisača.
  Prikazuju se naredbe SGD potrebne za konfiguriranje pisača.
 12. Na zaslonu Send Data (Pošalji podatke) pritisnite pisač kojem želite poslati naredbe ili
  File
  (Datoteka) kako biste spremili naredbe u datoteku za kasniju upotrebu.
 13. Za slanje naredbi odabranom pisaču pritisnite
  Finish
  (Završi).
  Pisač se ažurira i ponovno pokreće.
 14. Sada možete USB sučelje odspojiti od pisača.
 15. Kako biste dovršili postupak uparivanja vezom Bluetooth, omogućite otkrivanje uređaja na glavnom uređaju i pratite upute na glavnom uređaju.