Umetanje prijenosne vrpce od 300 metara drugih proizvođača
Umetanje prijenosne vrpce od 300 metara drugih proizvođača

Umetanje prijenosne vrpce od 300 metara drugih proizvođača

Za umetanje vrpci za prijenos od 300 metara drugih proizvođača potrebni su adapteri za jezgre vrpci tvrtke Zebra.
Minimalni zahtjevi za upotrebu vrpci od 300 metara drugih proizvođača s pisačem su:
Unutarnji promjer jezgre (I.D.)
25,4 mm (1 inč, u rasponu od 1,004 do 1,016 inča)
Materijal unutar jezgre
Vlaknasta ploča (s tvrdim materijalima poput plastičnih jezgara ispravan rad možda NEĆE biti moguć)
Raspon širina vrpce:
33 mm do 110 mm (1,3 do 4,3 inča)
Maksimalni vanjski promjer vrpce (O.D.)
66 mm (2,6 inča)
Upotrebom medija ili vrpce koji nisu iz proizvodnje tvrtke Zebra ili nemaju njezino odobrenje za upotrebu s pisačem tvrtke Zebra možete uzrokovati oštećenje pisača ili ispisne glave. Na kvalitetu slike također može utjecati:
 • slabe ili granične radne karakteristike vrpce (maksimalna brzina ispisivanja, formulacija tinte itd.)
 • pretvrd ili premekan materijal jezgre)
 • postavljena otpuštena ili zategnuta jezgra vrpce ili jezgra vrpce koja prekoračuje vanjski promjer od 66 mm)
Adapteri će vam pomoći da poravnate vrpcu i jezgru sa središtem medija (i pisača). Obuhvaćaju oprugu za „blokiranje jezgre“ za zahvaćanje mekane vlaknaste ploče u unutrašnjosti jezgre te ljestvicu kojom se mjeri udaljenost od središnje linije pisača.
1
Središnja linija
2
Opruga za blokiranje jezgre
 1. Umetnite praznu jezgru vrpce na adapter za jezgru vrpce. Prazna jezgra vrpce mora biti jednake širine (ili veća) od role vrpce. Približno centrirajte jezgru nad središnjom linijom adaptera.
  Umjesto adaptera i prazne jezgre vrpce drugog proizvođača možete primijeniti praznu jezgru vrpce tvrtke Zebra. S pisačem se isporučuje jedna prazna jezgra vrpce od 300 metara.
 2. Umetnite rolu vrpce drugog proizvođača na adapter za jezgru vrpce. Prilagodite prirubnicu adaptera na lijevoj strani i uvjerite se kako se vrpca odmotava sa stražnje strane role, kako je prikazano. Ugrubo centrirajte jezgru nad središnjom linijom (CL) adaptera.
  1
  Prirubnica°–°postavite na lijevu stranu
  2
  Vrpca s role silazi na stražnjoj strani
  Za maksimalnu širinu role od 110 mm (4,3 inča) centriranje nije potrebno.
  Za medije koji su uži od maksimalne širine, a široki minimalno 33 mm (1,3 inča) upotrijebite mjernu ljestvicu na jezgri adaptera kako biste poravnali role vrpce s medijem i pisačem.
  Širina = 110 mm (4,3 inča)
  Širina = 33 mm (1,3 inča)
 3. Postavite adapter s praznom jezgrom vrpce na vretena za namatanje, a adapter s rolom vrpce na donja dostavna vretena. Desna strana adaptera jezgre odgovara konusnom vrhu na objema oprugom zategnutim vretenima s desne strane. Nastavite gurati adapter na desno vreteno i zakrenite ga na glavčine vretena s lijeve strane. Okrećite adaptere i glavčine dok se zarezi na prirubnici adaptera ne poravnaju i uskoče na krakove glavčine lijevih vretena.
 4. Tijekom postavljanja vrpce i praznih jezgri u prethodnom koraku, one se mogu pomaknuti iz centriranog položaja.
  • Provjerite jesu li vrpca role i prazna jezgra poravnati sa sredinom medija (naljepnice, papir, etikete itd.). Središnje linije na adapteru za jezgru vrpce upotrijebite kao vodilice za vraćanje u pravilne položaje.
  • Ako ste zaboravili provjeriti je li vrpca dovoljno široka za medij koji rabite, provjerite to sada. Kako biste zaštitili ispisnu glavu, vrpca ne smije biti šira od medija (ako širina uključuje podlogu ili poleđinu naljepnice).
 5. Pričvrstite vrpcu na jezgru za namatanje. Ako se na vodilici vrpce medija ne nalazi ljepljiva traka kao vrpcama proizvođača Zebra, vrpcu za jezgru za namatanje pričvrstite s tankim komadom trake. Poravnajte vrpcu tako da se namata ravno na jezgru.
 6. Gornju stranu glavčine za namatanje vrpce zakrenite unatrag kako biste nategnuli vrpcu. Okrećite glavčinu za završno poravnavanje položaja za namatanje vrpce s rolom za dopremanje vrpce. Vrpcu treba namotati najmanje jedan i pol puta oko jezgre za namatanje vrpce.
 7. Provjerite je li medij umetnut i spreman za ispisivanje, a zatim zatvorite poklopac pisača.
 8. Ako je napajanje pisača uključeno, pritisnite gumb
  FEED
  (Ulaganje) za uvlačenje najmanje 20 cm (8 inča) medija radi zatezanja i uklanjanja nabora (ispravljanja vrpce) te poravnanja vrpce na vretenima. U suprotnom, s uključivanjem pisača pričekajte dok se to od vas ne zatraži u postupku postavljanja programom Installation Wizard (Čarobnjak za instalaciju).
 9. U upravljačkom programu pisača, softverskoj aplikaciji ili naredbama za programiranje pisača postavku načina rada za ispisivanje promijenite iz ispisivanja Direct Thermal (Izravno toplinsko) u Thermal Transfer (Toplinski prijenos).
  Kad radnjama pisača upravljate s programiranjem u ZPL-u...
  Pogledajte naredbu za ZPL II (
  ^MT
  za vrstu medija i pratite upute iz Vodiča za ZPL programiranje).
  Kad radnjama pisača upravljate u načinu rada za stranicu za EPL...
  Pogledajte mogućnosti naredbe za EPL (
  O
  ) i pratite upute iz Vodiča za programere u načinu rada za stranicu za EPL).
  Tako postavljate profile temperature pisača za medij za toplinski prijenos.
 10. Kako biste potvrdili promjenu načina rada iz izravnog toplinskog ispisivanja u ispisivanje toplinskim prijenosom, ispišite konfiguracijsku naljepnicu (pogledajte
  t-zd620-420-Test-Printing-with-the-Configuration-Report.dita
  ).
  PRINT METHOD
  (Metoda ispisivanja) na izvješću o statusu konfiguracije pisača trebala bi biti
  THERMAL-TRANS
  (Toplinski prijenos).
Vaš je pisač sada spreman za ispisivanje.