Pregled postavljanja pisača
Pregled postavljanja pisača

Pregled postavljanja pisača

Provjerite ovaj pregled i pripremite se za postavljanje prije početka fizičkog postavljanja pisača.
 • Najprije ugradite sve hardverske opcije. Pogledajte Opcije za ugradnju hardvera.
 • Stavite pisač na sigurno mjesto s pristupom napajanju gdje možete povezati kabele sučelja ili se može bežično povezati sa sustavom.
 • Ukopčajte pisač i izvor napajanja na uzemljeni izvor napajanja izmjeničnom strujom. Pogledajte Priključivanje pisača na napajanje.
 • Odaberite i pripremite medije za pisač. Pogledajte Mediji.
 • Uložite medije. Pogledajte Ulaganje medija.
 • Uključite napajanje pisača.
 • Kalibrirajte pisač za medije. Pogledajte Izvođenje kalibracije medija SmartCal.
 • Ispišite Izvješće o konfiguraciji kako biste provjerili osnovni rad pisača. Pogledajte Ispisivanje izvješća o konfiguraciji pisača i mreže (samotestiranje – gumb CANCEL (Odustani)).
 • Isključite napajanje pisača.
 • Odaberite način komuniciranja putem žične ili bežične veze s pisačem. Dostupne žične lokalne veze su:
  • USB priključak
  • Opcionalni serijski priključak
  • Ethernet (LAN) (opcija dostupna za pisač)
 • Priključite kabel pisača u mrežu ili sustav glavnog računala (pisač isključen).
 • Započnite drugu fazu postavljanja pisača: obično Postavljanje u sustavu Windows.