Što ako ste zaboraviti najprije instalirati upravljačke programe pisača
Što ako ste zaboraviti najprije instalirati upravljačke programe pisača

Što ako ste zaboraviti najprije instalirati upravljačke programe pisača

Ako pisač Zebra priključite na izvor napajanja i uključite prije instaliranja upravljačkih programa, pisač se prikazuje kao Neodređeni uređaj na glavnom računalu. Ovim postupkom osigurajte prepoznavanje pisača nazivom na glavnom uređaju.
 1. U izborniku
  Windows
  otvorite
  Control Panel
  (Upravljačka ploča).
 2. Pritisnite
  Devices and Printers
  (Uređaji i pisači).
  U ovom primjeru ZTC ZT320-203dpi ZPL neispravno je instaliran pisač Zebra.
 3. Desnom tipkom pritisnite ikonu uređaja, a zatim odaberite
  Properties
  (Svojstva).
  Prikazuju se svojstva uređaja.
 4. Pritisnite karticu
  Hardware
  (Hardver).
 5. Na popisu
  Device Functions
  (Funkcije uređaja) odaberite pisač, a zatim pritisnite
  Properties
  (Svojstva).
  Prikazuju se svojstva.
 6. Pritisnite
  Change settings
  (Promijeni postavke) i zatim pritisnite karticu
  Driver
  (Upravljački program).
 7. Pritisnite
  Update Driver
  (Ažuriraj upravljački program).
 8. Pritisnite
  Browse my computer for driver software
  (Na računalu potraži softver upravljačkog programa).
 9. Pritisnite
  Browse
  ... (Pretraži) i navigirajte do mape
  Downloads
  (Preuzimanja).
 10. Pritisnite
  OK
  (U redu) za odabir mape.
 11. Pritisnite
  Next
  (Sljedeće).
  Uređaj je ažuriran s ispravnim upravljačkim programima.