Izvođenje kalibracije medija SmartCal
Izvođenje kalibracije medija SmartCal

Izvođenje kalibracije medija SmartCal

Pisač prije ispisivanja mora postaviti parametre medija za optimalan rad. Zbog toga automatski utvrđuje vrstu medija (mreža/praznine, crne oznake/zarezi ili kontinuirani mediji) i mjeri svojstva medija.
 1. Provjerite jesu li medij i vrpca (ako ispisujete toplinskim prijenosom) pravilno umetnuti u pisač te je li gornji poklopac pisača zatvoren.
 2. Pritisnite
  POWER
  (Napajanje) kako biste uključili pisač i pričekajte da pisač dođe u stanje spremnosti za rad.
  Indikator STATUS počinje postojano svijetliti zeleno
 3. Pritisnite i zadržite
  PAUSE
  (Pauza) i
  CANCEL
  (Odustani) dvije sekunde, a zatim otpustite.
  Pisač će izmjeriti nekoliko naljepnica i podesiti razine prepoznavanja medija. Po dovršetku mjerenja indikator STATUS počinje postojano svijetliti zeleno.
Nakon završetka početne kalibracije za određeni medij, po ulaganju nove serije medija dodatne kalibracije nisu potrebne sve dok je novo uloženi medij jednak prethodnom mediju. Pisač automatski mjeri novu seriju i°dok ispisuje prilagođava se svim manjim razlikama u njenim karakteristikama.
Nakon ulaganja role novog medija iz iste serije jednostavno jednom ili dvaput pritisnite
FEED
(Advance) (Ulaganje) (pomicanje) za sinkronizaciju naljepnica. Time se pisač priprema za nastavak ispisivanja na novu seriju medija bez potrebe za ponovnom kalibraciju.