Probno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji
Probno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji

Probno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji

Prije povezivanja pisača s računalom provjerite je li pisač u ispravnom radnom stanju. To možete napraviti ispisivanjem izvješća o konfiguraciji.
Informacije na ispisanom Izvješću o konfiguraciji mogu pomoći pri instalaciji pisača i otklanjanju poteškoća.
 1. Provjerite je li medij (i vrpca, ako ispisujete na medij za toplinski prijenos) pravilno uložen u pisač te je li gornji poklopac pisača zatvoren.
 2. Uključite napajanje pisača.
 3. Nakon što pisač prijeđe u stanje spremnosti za rad (indikator statusa svijetli zeleno), pritisnite i držite
  FEED
  (Ulaganje) i
  CANCEL
  (Odustani) dvije sekunde te ih zatim otpustite.
Ispisuju se izvješća s konfiguracijom pisača i mreže. Kad se pisač zaustavi, indikator statusa počinje svijetliti zeleno.
Ako ne možete ispisati ova izvješća, pogledajte Rješavanje problema.