Zahtjevi za kabel sučelja
Zahtjevi za kabel sučelja

Zahtjevi za kabel sučelja

Podatkovni kabeli sučelja moraju biti potpuno oklopljene konstrukcije ili opremljeni metalnim ili metaliziranim kućištima priključaka. Obloženi kabeli i priključci potrebni su kako bi se spriječilo zračenje i primanje električnih smetnji.
Kako bi se skupljanje električnog šuma u kabelu svelo na najmanju moguću mjeru:
  • Podatkovni kabeli trebaju biti što kraći (preporučuje se 1,83 m [6 stopa]).
  • Podatkovne kabele NEMOJTE provoditi u svežnju s kabelima za napajanje.
  • Podatkovne kabele NEMOJTE vezati za kanale pojnih kabela.
Pisač zadovoljava pravila i propise Savezne komisije za komunikacije (FCC – Federal Communications Commission), Dio 15, za opremu razreda B koja upotrebljava potpuno oklopljene podatkovne kabele. Upotreba neoklopljenih kabela može povećati emisije zračenje iznad dopuštenih granica B razreda.