Ethernet (LAN, RJ-45)
Ethernet (LAN, RJ-45)

Ethernet (LAN, RJ-45)

Pisač zahtijeva ethernetski kabel UTP RJ-45 kategorije CAT-5 ili više.
Pisač prikladnim kabelom fizički mora biti priključen na ethernetsku/LAN mrežu te pravilno konfiguriran za mrežno povezivanje i rad na mreži.
Pisač obuhvaća ugrađeni poslužitelj za mrežno ispisivanje kojem se može pristupiti putem web-stranica poslužitelja pisača.
1
Ethernet kabel (priključak RJ-45)
Informacije o konfiguriranju pisača za rad u kompatibilnoj ethernetskoj/LAN mreži potražite u Korisničkom priručniku za žične i bežične poslužitelje za ispisivanje.

Indikatori stanja/aktivnosti etherneta

Ethernet priključak na pisaču ima dva indikatora statusa/aktivnosti. Ovi indikatori djelomično su vidljivi radi pružanja statusa sučelja na priključku.
Osim toga, pisač ima indikatore na korisničkom sučelju koji prikazuju radni status mreže pisača. Pojedinosti potražite u odjeljku Značenje svjetlosnih uzoraka indikatora.
LED indikator statusa
Opis
Oba isključena
Nije prepoznata Ethernet veza.
Zelena
Prepoznata je veza od 100 Mb/s.
Zelena s jantarnim bljeskanjem
Prepoznata je veza od 100 Mb/s i ethernetska aktivnost.
Jantarna
Prepoznata je veza od 10 Mb/s.
Jantarna sa zelenim bljeskanjem
Prepoznata je veza od 10 Mb/s i ethernetska aktivnost.