Samotestiranje pri uključivanju
Samotestiranje pri uključivanju

Samotestiranje pri uključivanju

Pri svakom uključivanju, pisač će pokrenuti samotestiranje pri uključivanju. Tijekom ovog testa indikatori na upravljačkoj ploči isključuju se i uključuju kako bi se osigurao ispravan rad. Na kraju ovog samotestiranja ostaje upaljeno samo indikator statusa.