Profil senzora
Profil senzora

Profil senzora

Upotrebljavajte sliku profila senzora – koja se obično ispisuje preko nekoliko naljepnica ili oznaka – za dijagnostiku ako pisač precizno ne prepoznaje praznine između naljepnica ili ako prethodno ispisana područja na naljepnici nepravilno identificira kao praznine ili ako ne može prepoznati vrpcu.
Za ispisivanje profila senzora s pomoću gumba pisača isključite napajanje pisača, a zatim uključite napajanje pisača istovremeno držeći gumbe
FEED
(Ulaganje) i
CANCEL
(Odustani). Nastavite držati te gumbe dok indikator statusa ne bude jedini indikator koji svijetli.
Za ispisivanje profila senzora s pomoću ZPL-a pisaču pošaljite naredbu
~JG
. Dodatne informacije o ovoj naredbi potražite u Vodiču za ZLP programiranje.
Svoje rezultate usporedite s primjerima prikazanima u odjeljku Izvođenje dijagnostičkog ispitivanja komunikacije. Ako treba podesiti osjetljivost senzora, kalibrirajte pisač. Pogledajte Ručno kalibriranje medija.
Profil senzora (mediji s prazninama)
Profil senzora (mediji s crnim oznakama)
1
MEDIJI (crta očitanja senzora medija)
2
MREŽA (crta postavki praga senzora medija)
3
KRAJ (crta praga za kraj medija)
4
Vršne vrijednosti naznačuju praznine između naljepnica („mreža“)
5
Crte između vršnih vrijednosti (naznačuju položaj naljepnica)
Usporedite ispis profila senzora s duljinom jednog medijskog obrasca (npr. naljepnice). Razmak između vršnih vrijednosti trebao bi biti sukladan prazninama na medijima.
Ako razmaci praznina nisu jednaki, pisač bi mogao imati problema u određivanju položaja praznina.