Izvješće o konfiguraciji mreže (i vezi Bluetooth)
Izvješće o konfiguraciji mreže (i vezi Bluetooth)

Izvješće o konfiguraciji mreže (i vezi Bluetooth)

Pisači serije ZD s ugrađenim opcijama žičnog ili bežičnog povezivanja ispisat će dodatno izvješće konfiguracije pisača. Informacije iz tog izvješća trebate za utvrđivanje i rješavanje problema s Ethernetom (LAN i WLAN) te mrežnim ispisivanjem vezama Bluetooth 4.1 i Bluetooth LE.
Za ispisivanje ovog izvješća upotrijebite ZPL naredbu
~WL
.
1
Postavka podrške za iOS
iOS uređaji imaju Bluetooth Classic 4.X (s kompatibilnošću za 3.0) kad je u vaš pisač ugrađena opcija za bežično povezivanje Wi-Fi i Bluetooth Classic. Ta značajka, ako postoji, navedena je kao
supported
(podržano) na kraju izvješća o konfiguraciji veze Bluetooth.
Neki pisači serije ZD420 imaju samo Bluetooth LE (bez opcije Wi-Fi i klasične Bluetooth veze). Kad opcija bežičnog povezivanja nije ugrađena, postavka za iOS navedena je na kraju izvješća o konfiguraciji veze Bluetooth kao
not supported
(nije podržano).