Izvođenje dijagnostičkog ispitivanja komunikacije
Izvođenje dijagnostičkog ispitivanja komunikacije

Izvođenje dijagnostičkog ispitivanja komunikacije

Ovo je test za rješavanje problema koji služi za provjeru veze između pisača i glavnog računala ili uređaja.
Pisač u načinu za dijagnostiku sve podatke primljene s glavnog računala u ispisuje kao ravne znakove ASCII, s heksadecimalnim vrijednostima ispisanima ispod teksta u ASCII. Pisač ispisuje sve primljene znakove. To uključuje i kontrolne kodove, npr.
CR
(vraćanje pokazivača na početak reda). Ispis na probnim naljepnicama izgleda naopako dok naljepnice izlaze iz pisača.
Tipična probna naljepnica dijagnostike komunikacije
Za ispisivanje ove probne naljepnice:
 1. Provjerite je li medij umetnut, a pisač uključen.
 2. Širinu ispisa postavite na širinu naljepnice koju upotrebljavate za ispitivanje ili manje.
 3. Istovremeno pritisnite i dvije sekunde zadržite
  PAUSE
  (Pauza) ( ) i
  FEED
  (Ulaganje) ( ).
  Kad je aktivan, indikator statusa ( ) naizmjenično svijetli zeleno i žuto.
  Pisač prelazi u način za dijagnostiku i na probnu naljepnicu ispisuje sve podatke primljene s glavnog računala ili uređaja za upravljanje.
 4. Provjerite ima li na probnoj naljepnici šifri za pogreške. U slučaju bilo kakvih pogrešaka, provjerite jesu li komunikacijski parametri pravilno postavljeni.
  Pogreške se na probnoj naljepnici prikazuju na sljedeći način:
  FE
  Pogreška u očitavanju
  OE
  Pogreška nepravilnog redoslijeda
  PE
  Pogreška pariteta
  NE
  Buka
 5. Za napuštanje samostalnog ispitivanja i povratak u normalni rad istovremeno pritisnite i dvije sekunde zadržite
  PAUSE
  (Pauza) ( ) i
  FEED
  (Ulaganje) ( ) ili isključite pisač i ponovo ga uključite.