Ponovno postavljanje mrežnih postavki pisača na tvornički zadane vrijednosti
Ponovno postavljanje mrežnih postavki pisača na tvornički zadane vrijednosti

Ponovno postavljanje mrežnih postavki pisača na tvornički zadane vrijednosti

Ovaj postupak upotrebljavajte za ponovno postavljanje samo mrežnih postavki pisača na tvornički zadane vrijednosti.
 1. Isključite napajanje pisača.
 2. Istovremeno pritisnite i zadržite
  PAUSE
  (Pauza) ( ) i
  CANCEL
  (Odustani) ( ) te uključite napajanje pisača.
 3. Nastavite držati ove gumbe dok indikator statusa ( ) ne bude jedini indikator koji svijetli.
Mrežna konfiguracija pisača vraća se na tvornički zadane vrijednosti. Pisač na kraju ovog postupka ne ispisuje naljepnice za pisač ili mrežnu konfiguraciju.