Ispisivanje izvješća o konfiguraciji pisača i mreže (samotestiranje – gumb CANCEL (Odustani))
Ispisivanje izvješća o konfiguraciji pisača i mreže (samotestiranje – gumb CANCEL (Odustani))

Ispisivanje izvješća o konfiguraciji pisača i mreže (samotestiranje – gumb CANCEL (Odustani))

Ispisivanja izvješća o konfiguraciji:
 1. Pobrinite se da je medij umetnut, poklopac pisača zatvoren i pisač uključen.
  Ako je pisač isključen, pritisnite i zadržite
  CANCEL
  (Odustani) tijekom uključivanja pisača, sve dok indikator statusa ne bude jedini indikator koji svijetli.
 2. Pritisnite
  FEED
  (Ulaganje) +
  CANCEL
  (Odustani) dvije sekunde.
  Ispisat će se izvješća o konfiguraciji pisača i mreže i pisač će se vratiti u stanje spremnosti za rad.