Uključivanje naprednog načina rada
Uključivanje naprednog načina rada

Uključivanje naprednog načina rada

Upotrebljavajte napredni način rada kako biste pristupali načinima rada za ručno podešavanje pisača.
 1. Provjerite je li medij uložen, a pisač uključen.
 2. Pritisnite
  PAUSE
  (Pauza) ( ) dvije sekunde.
  Svi indikatori bljeskaju žuto. Indikator statusa ( ) postojano svijetli žuto, naznačujući da je odabran način rada za ručnu kalibraciju medija.
 3. Za uzastopno kretanje kroz dostupne načine rada pritisnite
  FEED
  (Ulaganje) ( ).
 4. Kako biste aktivirali odabrani način rada, pritisnite
  PAUSE
  (Pauza) ( ).
 5. Kako biste izašli iz naprednog načina rada, pritisnite
  CANCEL
  (Odustani) ( ).