Rješavanje upozorenja i pogrešaka
Rješavanje upozorenja i pogrešaka

Rješavanje upozorenja i pogrešaka

Upozorenje
Mogući uzroci i rješenja
Ispisna je glava otvorena
Poklopac je otvoren ili nije pravilno zatvoren, bilo nakon slanja naredbe za ispisivanje ili nakon što se pritisne
FEED
(Ulaganje) ( ).
Poklopac je otvoren ili nije pravilno zatvoren.
Zatvorite poklopac / ispisnu glavu. Pritišćite prednje gornje kutove poklopca pisača dok ne čujete i ne osjetite da su zasuni poklopca sjeli na mjesto.
Treba servisirati sklopku za otvaranje glave. Za pomoć nazovite servisnog tehničara.
Ponestalo je medija
Pisač ne može prepoznati medije na stazi za ispisivanje nakon slanja naredbe za ispisivanje ili nakon pritiska gumba
FEED
(Ulaganje) ( ).
U pisaču nema medija (role). Umetnite medij i zatvorite poklopac pisača.
Možda ćete morati jednom pritisnuti
FEED
(Ulaganje) ( ) ili
PAUSE
(Pauza) kako biste nastavili s ispisivanjem koje je bilo u tijeku prije nego što je pisač ostao bez medija.
Pogledajte Ulaganje medija.
Nedostaje naljepnica između dvije naljepnice na kraju umetnute role. Proizvođači rola tu metodu upotrebljavaju za identificiranje završetka role. Pogledajte Utvrđivanje stanja potrošenosti medija.
Zamijenite praznu rolu medija i nastavite s ispisivanjem.
Kako ne biste ostali bez zadatka ispisivanja koji je u tijeku, NEMOJTE isključivati pisač prije ulaganja medija. Pogledajte Utvrđivanje stanja potrošenosti medija.
Senzor medija nije poravnat. Provjerite položaj senzora za medij. Pogledajte Prilagođavanje pomičnog senzora za crne oznake ili zareze.
Nakon podešavanja lokacije senzora, možda ćete morati kalibrirati pisač za medije koje ste upravo uložili. Pogledajte Izvođenje kalibracije medija SmartCal.
Pisač je postavljen za neprekidni medij (naljepnice ili crna oznaka), ali je uložen razdvojeni medij. Provjerite nalazi li se senzor medija u središtu zadane lokacije. Pogledajte Prilagođavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže (praznina).
Pisač možda treba kalibrirati za medij nakon prilagodbe lokacije senzora. Pogledajte Izvođenje kalibracije medija SmartCal.
Senzor medija je prljav. Očistite polje gornjeg senzora mreže/praznine i donje pokretne senzore medija. Pogledajte Čišćenje senzora. Ponovo umetnite medij, namjestite položaj pokretnog senzora medija i ponovo kalibrirajte pisač za medij. Pogledajte Ulaganje medija i Izvođenje kalibracije medija SmartCal.
Prepoznavanje medija za ispisivanje ne funkcionira kako bi trebalo, potencijalno zbog oštećenja podataka u memoriji ili neispravnih komponenti. Ponovo učitajte programske dodatke pisača. Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača. Ako na taj način ne riješite problem, nazovite servisnog tehničara.
Vrpca umetnuta (samo pisači ZD420 sa spremnicima)
Naredba za ispisivanje poslana je pisaču i on se nalazi u načinu rada izravnog toplinskog ispisivanja s umetnutom vrpcom.
Pisač ima dvije različite postavke topline: jednu za način rada za izravno toplinsko ispisivanje, a drugu za način rada za toplinski prijenos. Ti načini rada imaju jednaku gustoću/zatamnjenost ispisa kad su postavljene na istu razinu.
U pisaču se nalazi spremnik s vrpcom dok je pisač postavljen na način rada izravnog toplinskog ispisivanja (i ispisuje na medije za izravno toplinsko ispisivanje).
Izvadite spremnik s vrpcom iz pisača bez isključivanja pisača i zatim zatvorite pisač.
Možda ćete trebati jednom pritisnuti
FEED
(Ulaganje) ili
PAUSE
(Pauza) kako bi pisač nastavio s ispisivanjem.
Pisač je neispravno postavljen u način izravnog toplinskog ispisivanja dok za ispisivanje pokušavate upotrebljavati medij za prijenos i spremnik s vrpcom.
Format/obrazac ispisa poslan na ispisivanje može imati namješten način rada izravnog toplinskog ispisivanja s
^MTD
umjesto
^MTT
.
Metodu ispisivanja možete promijeniti na jedan od tri načina:
 • Promijenite metodu ispisivanja na
  THERMAL TRANS
  (toplinski prijenos) upotrebljavajući ZPL programiranje. Pojedinosti o programiranju pisača potražite u Vodiču za ZPL programiranje. Poveznice za taj i druge priručnike sadrži O ovom korisničkom priručniku.
 • Pristupite izborniku s postavkama putem zaslona pisača (ako postoji) kako biste promijenili postavku. Pogledajte PRINT METHOD (Metoda ispisivanja) u odjeljku Izbornik s postavkama.
 • Upotrijebite Ethernet (LAN ili WLAN) web-stranicu poslužitelja za ispisivanje pisača kako biste pristupili opciji metode ispisivanja i postavili je na način rada
  THERMAL TRANS
  (toplinski prijenos). Pojedinosti nudi PRINT METHOD (Metoda ispisivanja) u odjeljku Izbornik s postavkama.
Ponestalo je vrpce
Pisač se zaustavlja tijekom ispisivanja ili prikazuje ovo upozorenje neposredno nakon slanja zadatka ispisivanja pisaču.
Pisač je prepoznao kraj vrpce. Kraj vrpce ima reflektirajući rub na kraju originalne vrpce za toplinski prijenos tvrtke Zebra koji pisač prepoznaje kao kraj vrpce.
Izvadite vrpcu i zamijenite role s vrpcom ili spremnik s vrpcom, zatim zatvorite pisač. Možda ćete trebati jednom pritisnuti
FEED
(Ulaganje) ili
PAUSE
(Pauza) kako bi pisač nastavio s ispisivanjem. Pogledajte Prepoznavanje stanja potrošene vrpce.
Samo za pisače ZD420 sa spremnikom: Spremnik s vrpcom treba umetnuti u pisač. Pisač je postavljen u način rada za toplinski prijenos. Pogledajte Umetanje spremnika s vrpcom za ZD420.
Samo za pisače ZD420 sa spremnikom: Pisač ne može prepoznati medije vjerojatno iz sljedećih razloga:
 • Podatkovni čip spremnika s vrpcom ili kontakti senzora spremnika prljavi su.
 • Podaci u memoriji su oštećeni.
 • Spremnik ili komponente pisača nisu ispravne.
Pokušajte sljedeće:
 • Umetnite drugi spremnik s vrpcom koji funkcionira (ako je dostupan).
 • Očistite čip spremnika s vrpcom štapićem s vatom namočenim alkoholom.
 • Očistite kontakte senzora spremnika s vrpcom. Pogledajte Čišćenje senzora – gornja polovica pisača ZD420 sa spremnikom s vrpcom za upute za čišćenje.
 • Ponovo učitajte programske dodatke pisača. Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.
Ako tako ne riješite problem, nazovite servisnog tehničara.
Za standardnu rolu (pisači za toplinski prijenos): Pisač ne može prepoznati medije uslijed drugih problema.
Ponovo učitajte programske dodatke pisača. Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.
Ako na taj način ne riješite problem, nazovite servisnog tehničara.
Vrpca je pri kraju (samo pisač ZD420 sa spremnikom)
Pisač je izračunao da je u spremniku s vrpcom preostalo još samo 10 % vrpce. Vrijednost za vrpcu pri kraju može se promijeniti naredbama za programiranje.
Provjerite raspoloživost spremnika s vrpcom. Informacije o promjeni točke upozorenja za vrpcu pri kraju potražite u odjeljku Naredbe za programiranje spremnika s vrpcom.
Pojedinosti o programiranju pisača potražite i u Vodiču za ZPL programiranje.
Poveznice za taj i druge priručnike sadrži O ovom korisničkom priručniku.
Pogreška rezanja
Oštrica rezača zapinje i ne pomiče se pravilno.
Medij, ljepilo ili strani predmet sprječava rad oštrice rezača.
Pisač isključite tako što ćete tipku
POWER
(Uključivanje/isključivanje) zadržati pritisnutom pet sekundi. Pričekajte da se pisač potpuno isključi, a zatim ga uključite.
Ako se pisač ne oporavi od ove pogreške, zatražite pomoć servisnog tehničara.
U rezaču nema dijelova koje korisnik može sam servisirati. Nikad nemojte uklanjati poklopac rezača (okvir). Nikad nemojte pokušavati umetnuti strane predmete ili prste u mehanizam rezača.
Upotreba neodobrenih alata, štapića s vatom, otapala (uključujući alkohol) itd. može oštetiti rezač, skratiti mu vijek trajanja ili uzrokovati njegov zastoj.
Ispisna glava ima previsoku temperaturu pa je rad privremeno zaustavljen kako bi se ohladila.
Pisač ispisuje velik zadatak, obično s velikom količinom ispisa.
Ispisivanje se nastavlja nakon hlađenja ispisne glave.
Temperatura okoline na lokaciji pisača premašuje navedeni raspon radne temperature. Temperature okoline u pisaču mogu se podići ako ga ostavite na lokaciji na koju dopire izravna sunčeva svjetlost.
Premjestite pisač na drugu lokaciju ili spustite temperaturu okoline na lokaciji u kojoj pisač radi.
Radna temperatura ispisne glave preniska je za pravilno ispisivanje.
Ispisna glava bila je na kritičnoj temperaturi ili je došlo do prekida napajanja.
Pisač isključite tako što ćete tipku
POWER
(Uključivanje/isključivanje) zadržati pritisnutom pet sekundi. Pričekajte da se pisač potpuno isključi, a zatim ga uključite. Ako se pisač ne oporavi od ove pogreške, pozovite servisnog tehničara. Ispisna glava nije komponenta koju može servisirati rukovatelj.
Radna temperatura ispisne glave preniska je za pravilno ispisivanje.
Temperatura okoline na lokaciji pisača nalazi se ispod navedenog raspona radne temperature. Isključite pisač i premjestite ga na topliju lokaciju te pričekajte neko vrijeme da se zagrije. Na i u pisaču se može kondenzirati vlaga ako se temperatura prebrzo promijeni.
Neispravan termistor ispisne glave. Pisač isključite tako što ćete tipku
POWER
(Uključivanje/isključivanje) zadržati pritisnutom pet sekundi. Pričekajte da se pisač potpuno isključi, a zatim ga uključite. Ako se pisač ne oporavi od ove pogreške, pozovite servisnog tehničara.
Nije moguće spremati podatke u pisaču na navedenoj lokaciji memorije.
Postoje četiri vrste memorije za pohranu: za grafiku, formate, bitmape i fontove.
Nema dovoljno memorije za izvršavanje funkcije navedene u drugom retku poruke o pogrešci.
 • Oslobodite dio memorije pisača prilagodbom formata naljepnica ili parametara pisača kako biste smanjili područje ispisa.
 • Uklonite grafike, fontove ili formate koji se ne upotrebljavaju.
 • Pazite da se podaci ne usmjeravaju na uređaj koji nije ugrađen ili nije dostupan.