Rješavanje problema s komunikacijom
Rješavanje problema s komunikacijom

Rješavanje problema s komunikacijom

Ove informacije upotrijebite kako biste identificirali probleme s komunikacijom i njihove moguće uzroke te isprobavanje preporučenih rješenja.
Problem
Mogući uzroci i rješenja
USB pisač ne može se instalirati nakon povezivanja, a prije instaliranja upravljačkog programa pisača.
Pisač je povezan s računalom sa sustavom Windows putem USB veze, ali sustav ga ne prepoznaje pravilno. Pisač koji nije pravilno dodijeljen sustavu Windows ne može ispisati probni ispis za Windows s odabranog računala povezanog USB vezom.
USB kabel bio je ukopčan prije prethodne instalacije odgovarajućih upravljačkih programa pisača. Windows je instalirao generički upravljački program pisača za Windows.
Rješenje problema:
 1. Iskopčajte USB kabel pisača iz računala sa sustavom Windows.
 2. Na traci za pretraživanje u sustavu Windows potražite i otvorite opcije
  Upravljačka ploča
  >
  Uređaji i pisači
  .
  Pisač tvrtke Zebra prikazuje se pod naslovom „Neodređeno“. Pisači tvrtke Zebra imaju prefiks ZTC kako bi ih bilo lakše prepoznati.
 3. Pritisnite bilo koju ikonu pisača Zebra koja se prikazuje pod „Neodređeno“ i izbrišite.
 4. Ako niste prethodno učitali najnovije upravljačke programe za Windows, učitajte ih sada. Pogledajte Instaliranje upravljačkih programa za pisač u sustavu Windows kako biste sustavu dodali odgovarajuće upravljačke programe.
 5. Ukopčajte USB kabel pisača u računalo sa sustavom Windows.
Pisač tvrtke Zebra sada bi trebao biti dodan u odjeljak „Pisači“ u prozoru „Uređaji i pisači“.
Zadatak ispisivanja naljepnice poslan je pisaču, ali podaci se nisu prenijeli pisaču.
Format naljepnice poslan je pisaču, ali nije prepoznat. Indikator podataka ( ) ne bljeska.
Komunikacijski parametri nisu točni. Provjerite upravljački program pisača i softverske postavke za komunikaciju (ako je primjenjivo).
Ako upotrebljavate serijsku vezu, provjerite protokol razmjene i postavke serijskog priključka pisača. Postavka koja se upotrebljava mora odgovarati postavkama glavnog uređaja. Informacije o zadanim postavkama serijskog priključka pisača potražite u odjeljku Serijsko sučelje.
Serijski kabel koji pokušavate upotrijebiti možda nije standardni DTE ili DCE tip kabela, možda je oštećen ili predugačak u odnosu na specifikacije serijskog priključka RS-232. Pojedinosti potražite u odjeljku Sučelje sa serijskim ulazom.
Zadatak ispisivanja naljepnice poslan je. Pisač preskače naljepnice ispisuje neispravan sadržaj.
Format naljepnica poslan je pisaču. Ispisuje se nekoliko naljepnica, zatim pisač preskače, krivo pozicionira / promašuje naljepnicu ili iskrivljava sliku na njoj.
Postavke serijske komunikacije nisu pravilne. Provjerite upravljački program pisača i softverske postavke za komunikaciju (ako je primjenjivo). Pobrinite se da postavke kontrole protoka i druge postavke razmjene signala serijskog priključka odgovaraju postavkama glavnog uređaja.
Zadatak za ispisivanje naljepnice poslan je, podaci se prenose, ali dolazi do problema s ispisivanjem.
Format naljepnica poslan je pisaču. Ispisuje se nekoliko naljepnica, zatim pisač preskače, krivo pozicionira / promašuje naljepnicu ili iskrivljava sliku na njoj.
Znakovi za prefiks i za razdvajanje postavljeni u pisaču ne odgovaraju onima u formatu naljepnica.
Provjerite znakove ZPL prefiksa za programiranje (
COMMAND CHAR
) i razdjelnika (
DELIM./CHAR
). Pogledajte Križna referenca postavki konfiguracije i naredbi.
Pisaču se šalju netočni podaci.
Provjerite komunikacijske postavke na računalu. Potvrdite da odgovaraju postavkama za pisač.
Pisaču se šalju netočni podaci.
Provjerite format naljepnice. Pojedinosti o programiranju pisača potražite u Vodiču za programiranje u ZPL-u. Poveznice za priručnike potražite u O ovom korisničkom priručniku.