Rješavanje raznih problema
Rješavanje raznih problema

Rješavanje raznih problema

Te informacije upotrijebite za identificiranje i rješavanje raznih problema s pisačem.
Problem
Mogući uzroci i rješenja
Postavke su izgubljene ili se ignoriraju.
Neki su parametri netočno postavljeni. Postavke pisača možda su promijenjene, ali nisu spremljene (npr., nije upotrijebljena ZPL naredba
^JU
za spremanje konfiguracije prije isključivanja pisača.)
Isključite i ponovo uključite pisač kako biste provjerili jesu li postavke spremljene.
Naredbe obrasca ili formata naljepnica ili naredbe poslane izravno pisaču imaju pogreške sintakse ili su nepravilno upotrijebljene.
 • Naredba programskih datoteka isključila je sposobnost mijenjanja parametara ili
 • Naredba programskih datoteka vratila je parametar na zadanu postavku.
Pogledajte Vodič za ZPL programiranje za provjeru i upotrebu odgovarajućih naredbi i sintakse. Poveznice lokacije vodiča potražite ovdje: O ovom korisničkom priručniku.
Znakovi za prefiks i za razdvajanje postavljeni u pisaču ne odgovaraju onima u formatu naljepnica.
Provjerite jesu li ZPL postavke programiranja za postavke Kontrola, Naredba i Razdjelnik ispravne za softversko okruženje vašeg sustava.
Ispišite izvješće o konfiguraciji ili upotrijebite izbornik za jezik zaslona na pisaču (ako postoji) za ove tri stavke izbornika i usporedite ih s naredbama na formatu/obrascu naljepnica koje pokušavate ispisati. Pogledajte Probno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji, Izbornik za jezik i Konfiguracija u ZPL-u.
Glavna logička ploča pisača (MLB) možda ne radi kako treba. Programske su datoteke neispravne ili MLB treba servis.
 • Vratite pisač na zadane tvorničke postavke. Upotrijebite Zebra Setup Utilities i odaberite
  Open Printer Tools
  Action
  Load
  (Otvori alate pisača – Radnja – Učitaj tvornički zadane postavke).
 • Ponovo učitajte programske datoteke pisača. Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.
Ako se pisač ne oporavi od ove pogreške, pozovite servisnog tehničara. MLB nije komponenta koju može servisirati rukovatelj.
Neprekidni medij se tretira kao medij s prekidima.
Format isprekidanih naljepnica s odgovarajućim medijem (uložen je u pisač) poslan je na pisač, ali ispisuje se kao neprekidni medij.
Pisač nije kalibriran za medij koji rabite ili je pisač konfiguriran za neprekidni medij.
Postavite pisač za ispravnu vrstu medija (praznina/zarez, neprekinuti ili s oznakom) i po potrebi kalibrirajte pisač (Izvođenje kalibracije medija SmartCal), po potrebi vam je na raspolaganju Ručno kalibriranje medija za tipove medija koje je teško kalibrirati.
Kod ZD620 pisača sa zaslonom provjerite opciju MEDIA TYPE u izborniku postavki te provjerite i postavite vrstu medija za upotrebu. Pogledajte Izbornik s postavkama.
Pisač će se zaključati.
Svi svjetlosni indikatori uključeni su, a pisač se zaključava, ili se pisač zaključava prilikom ponovnog pokretanja.
Memorija pisača možda je oštećena.
Isprobajte sljedeća rješenja:
 • Vratite pisač na zadane tvorničke postavke. U alatu Zebra Setup Utilities odaberite
  Open Printer Tools
  Action
  Load printer defaults
  (Otvori alate pisača – Radnja – Učitaj tvornički zadane postavke). Provjerite Load Defaults (Učitaj tvorničke vrijednosti) u izborniku Tools (Alati). Pogledajte Izbornik za alate.
 • Ponovo učitajte programske datoteke pisača. Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.
 • Ako se pisač ne oporavi od ove pogreške, pozovite servisnog tehničara. Memorija pisača nije stavka koju može servisirati korisnik.
 • Ako se pisač ne oporavi od ove pogreške, pozovite servisnog tehničara. Ovo nije stavka koju može servisirati korisnik.
Kvarovi zbog pogrešnih spremnika s vrpcom
Prikazuje se upozorenje
Ribbon Out
(Ponestalo je vrpce) iako je umetnut spremnik s vrpcom ili se prikazuje pogreška Ribbon Cartridge Authentication (Provjera valjanosti spremnika s vrpcom) iako je umetnut originalni spremnik s vrpcom tvrtke Zebra koji NIJE obnovljen ili prerađen.
Kontakti senzora spremnika s vrpcom ili kontakti pametnog čipa spremnika s vrpcom možda su zaprljani ili je čip možda oštećen.
 • Ako kontakt pametnog čipa uloška s vrpcom izgleda prljavo, očistite ga štapićem s vatom blago namočenim alkoholom. Ako to ne pomogne, pokušajte s drugim spremnikom.
 • Očistite kontakte senzora spremnika s vrpcom. Pogledajte Čišćenje senzora – gornja polovica pisača ZD420 sa spremnikom s vrpcom.
 • Ponovo učitajte programske dodatke pisača. Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.
 • Ako se pisač ne oporavi od ove pogreške, pozovite servisnog tehničara. Senzor spremnika s vrpcom nije stavka koju može servisirati korisnik.
Baterija pokazuje crveni indikator, što upućuje na neispravnost
Baterija je dosegnula kraj radnog vijeka ili ima opći kvar komponente.
Zamijenite bateriju.
Baterija je previše vruća ili previše hladna.
 • Izvadite bateriju iz pisača i punjenjem provjerite status punjenja.
 • Pričekajte da se baterija ohladi, odnosno ugrije na sobnu temperaturu pa ponovo provjerite napunjenost baterije.
 • Ako problem nije u statusu napunjenosti baterije ili temperaturi, zamijenite bateriju.