Upotreba USB ulaza za ažuriranje programskih datoteka
Upotreba USB ulaza za ažuriranje programskih datoteka

Upotreba USB ulaza za ažuriranje programskih datoteka

Funkcije zrcaljenja tvrtke Zebra omogućuju vam lako izvršavanje važnih zadataka upravljanja pisača. Primjer je ažuriranje programskih datoteka pisača preuzimanjem datoteka s web-mjesta tvrtke Zebra, njihovo kopiranje na izbrisivi USB pogon (kapaciteta pohrane do 1 TB) i prijenos u memoriju pisača.
Informacije o zrcaljenju i Set-Get-Do (SGD)
usb.mirror
naredbama potražite u priručniku za ZPL programiranje.