3. vježba: Kopiranje datoteka na izbrisivi USB pogon i s njega
3. vježba: Kopiranje datoteka na izbrisivi USB pogon i s njega

3. vježba: Kopiranje datoteka na izbrisivi USB pogon i s njega

Opcija kopiranja datoteke s USB-a omogućuje kopiranje datoteka s USB uređaja za pohranu podataka u izbrisivu memoriju pisača E:.
 1. Datoteke navedene u nastavku kopirajte u korijenski direktorij izbrisivog USB pogona (datoteke nemojte stavljati u podmapu).
  • Datoteka 7:
   KEYBOARDINPUT.ZPL
  • Datoteka 8:
   SMARTDEVINPUT.ZPL
 2. Umetnite izbrisivi USB pogon u USB ulaz na prednjoj strani pisača.
 3. Na LCD korisničkom sučelju pisača pritisnite
  LEFT SELECT
  (lijevi gumb za odabir) kako biste pristupili početnom izborniku pisača.
 4. Upotrijebite gumbe
  ARROW
  (strelica) za pomicanje kroz izbornik Alati i zatim pritisnite gumb
  SELECT
  (Odaberi) (ikona kvačice).
 5. Upotrijebite gumbe
  ARROW
  (strelica) za pomicanje do stavke
  COPY USB FILE TO E:
  (Kopiranje datoteke s USB-a na E:).
  Pisač učitava sve izvršne datoteke i obrađuje ih. Prikazuje se popis dostupnih datoteka. Po potrebi možete upotrijebiti opciju
  SELECT ALL
  (Odaberi sve) kako biste kopirali sve dostupne datoteke s izbrisivog USB pogona.
 6. Po potrebi upotrijebite
  UP ARROW
  (strelica gore) ili
  DOWN ARROW
  (strelica dolje) kako biste odabrali
  STOREFMT.ZPL
  .
 7. Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (desni gumb za odabir) kako biste odabrali STORE (Pohrani).
  Pisač pohranjuje datoteku u memoriju
  E:
  . Ako je naziv datoteke malim slovima, pretvorit će se u velika.
 8. Ponovite ovaj postupak kako biste odabrali
  STOREFMTM1.ZPL
  .
 9. Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (desni gumb za odabir) kako biste odabrali STORE (Pohrani).
  Pisač pohranjuje datoteku u memoriju
  E:
  . Ako je naziv datoteke malim slovima, pretvorit će se u velika.
 10. Izvadite izbrisivi USB pogon iz USB ulaza.
Sada možete kopirati te datoteke s pisača na izbrisivi USB pogon upotrebom stavke korisničkog izbornika STORE E: FILE TO USB (SPREMI DATOTEKU S E: NA USB).
Opcija
SELECT ALL
(Odaberi sve) dostupna je za pohranjivanje svih dostupnih datoteka s pisača na izbrisivi USB pogon. Svaka datoteka s nastavkom .ZPL koja se kopira na USB pogon naknadno će se obraditi tako da se njezin sadržaj može poslati pisaču na uobičajeno izvršenje.