Načini rada gumba FEED (ULAGANJE) – Power OFF (isključeno napajanje)
Načini rada gumba FEED (ULAGANJE) – Power OFF (isključeno napajanje)

Načini rada gumba FEED (ULAGANJE) – Power OFF (isključeno napajanje)

Ovo je druga od dva napredna kompleta funkcija gumba
FEED
(ULAGANJE). (Druga je način rada gumba
FEED
(ULAGANJE) – Power ON (uključeno napajanje). ) Uočavanjem promjena stanja i boje svjetlosnog indikatora STATUSA — posebice uzoraka tih promjena — u načinima rada Power OFF (isključeno napajanje) moguće je ažurirati pisač i rješavati probleme s njim.
Za pristup naprednim radnjama mogućnosti Power OFF (isključeno napajanje) pisač mora biti uključen te mora biti uložena rola medija. Zatim pratite sljedeće upute:
Za...
Pritisnite i zadržite gumb
FEED
(ULAGANJE) i pratite ove upute:
Rezultat
Ulaz u način rada prisilnog preuzimanja...
Pričekajte dok se izmjenjuju žuta i crvena boja indikatora STATUSA, a zatim otpustite gumb
FEED
(ULAGANJE).
Čekanje je u tijeku
Prijenos podataka
Pokretanje
Spreman°–°programske datoteke ažurirane su
Pisač čeka na podatke za početak preuzimanja programske datoteke za pisač.
Programske datoteke pisača mogu biti konfigurirane za kalibriranje na instaliran medij i ispisivanje izvješća o konfiguraciji.
Pokrenite pisač u normalnom načinu rada.
Zadržite gumb
FEED
(ULAGANJE) na tri sekunde, a potom otpustite°gumb kada indikator STATUSA požuti.
Pokretanje
Spremno
Pisač se normalno pokreće.
Pristupite u Način rada za dijagnostiku podataka...
Zadržite gumb
FEED
(ULAGANJE) još najmanje tri sekunde, a potom ga otpustite.
Pisač se pokreće u načinu rada za dijagnostiku (heksadecimalni podatkovni sadržaj) i ispisuje sljedeće:
*********************** * Entering Diag Mode * ***********************
Povratak u normalni način rada...
Otpustite gumb
FEED
(ULAGANJE) dvije ili više sekundi nakon napuštanja načina rada za dijagnostiku podataka (kako je prethodno objašnjeno).
Umjesto toga, nakon što indikator STATUSA pozeleni, gumb
FEED
(ULAGANJE) zadržite pet ili više sekundi.
Pisač se vraća u normalni način rada.