Načini rada gumba FEED (ULAGANJE) –°Power ON (uključeno napajanje)
Načini rada gumba FEED (ULAGANJE) –°Power ON (uključeno napajanje)

Načini rada gumba FEED (ULAGANJE) –°Power ON (uključeno napajanje)

Ovo je prva od dva napredna kompleta funkcija dostupnih putem gumba
FEED
(ULAGANJE). (Druga je način rada gumba
FEED
(ULAGANJE) – Power OFF (isključeno napajanje). ) Uočavanjem promjena stanja i boje svjetlosnog indikatora STATUSA — posebice uzoraka tih promjena — možete pristupiti različitim načinima rada Power ON (uključeno napajanje) za konfiguriranje i postavljanje pisača.
Za pristup naprednim načinima rada Power ON (uključeno napajanje)°pisač mora biti uključen i spreman za ispisivanje (indikator STATUSA svijetli zeleno). Zatim pratite sljedeće upute:
Za...
Pritisnite i na dvije sekunde zadržite gumb
FEED
(ULAGANJE), a potom ga odmah otpustite i pratite sljedeće upute:
Rezultat
Ispisivanje izvješća o konfiguraciji...
Pričekajte jedno treperenje indikatora STATUSA, a zatim otpustite gumb
FEED
(ULAGANJE).
Pisač ispisuje izvješće o konfiguraciji i izlazi iz naprednog načina rada.
Kalibriranje instaliranog medija ⁠(naljepnice, papir, oznake itd.)⁠ rutinom SmartCal i postavite parametre za otkrivanje medija...
Zadržite gumb
FEED
(ULAGANJE) dok indikator STATUSA ne zatreperi dva puta, zatim otpustite gumb.
Pisač započinje mjerenje medija, postavlja položaj za početak medija i izlazi iz naprednog načina rada.
Ponovno postavljanje pisača na tvornički zadane postavke...
Zadržite gumb
FEED
(ULAGANJE) dok indikator STATUSA ne zatreperi tri puta, zatim otpustite gumb.
Pisač se ponovno postavlja na tvorničke postavke (rezultat je jednak onom koji se dobiva upućivanjem naredbe
^JUN
za ZPL) i izlazi iz naprednog načina rada.
Vraćanje pisača u normalni način rada...
Otpustite gumb
FEED
(ULAGANJE) dvije ili više sekundi nakon slijeda od tri bljeska.
Pisač izlazi iz naprednog načina rada i vraća se u normalni način rada.