Gumb za uključivanje/isključivanje
Gumb za uključivanje/isključivanje

Gumb za uključivanje/isključivanje

Ovim gumbom pisač se uključuje i isključuje.
Napajanje je uključeno
Jednom pritisnite gumb
Power
(Napajanje) kraće od dvije sekunde.
  • Pisač se pokreće.
  • Dok pisač provodi samodijagnozu, provjere konfiguracije te integrira opcionalne komponente, svjetlosni indikator STATUSA je žut. To će trajati nekoliko minuta.
  • Indikator STATUSA svijetlit će ZELENO — ili bljeskati zeleno — što označava da je pisač spreman za normalan ispis.
Isključivanje napajanja / isključivanje
Pritisnite gumb
Power
(Napajanje) i zadržite ga 4 do 9 sekundi. Pisač će se°isključiti.