potrošni materijal
potrošni materijal

potrošni materijal

Opći naziv za medij i vrpcu.