Preporučeni raspored čišćenja
Preporučeni raspored čišćenja

Preporučeni raspored čišćenja

Dio pisača
Interval čišćenja
Postupak čišćenja
Ispisna glava
Nakon ispisivanja svakih (5 ) rola.
Tiskarski (pogonski) valjak
Po potrebi, za poboljšanje kvalitete ispisa. (Tiskarski valjci mogu se pomaknuti i time uzrokovati iskrivljivanje ispisane slike i, u najgorem slučaju, spriječiti pomak medija uloženog u pisač).
Putanja medija
Prema potrebi.
Temeljito očistite štapićem za čišćenje koji ne ostavlja vlakna i krpama natopljenima 90 %-tnim izopropilnim alkoholom. Pričekajte da alkohol potpuno ispari. Pogledajte Čišćenje putanje medija
Unutrašnjost
Prema potrebi.
Upotrijebite mekanu krpu, četku ili komprimirani zrak za brisanje ili ispuhivanje prašine i čestica iz pisača. Za otapanje prljavštine poput ulja i masti upotrijebite 90 %-tni izopropilni alkohol i krpu za čišćenje koja ne ostavlja dlačice.
Vanjski dijelovi
Prema potrebi.
Upotrijebite mekanu krpu, četku ili komprimirani zrak za brisanje ili ispuhivanje prašine i čestica iz pisača. Vanjski dio pisača moguće je očistiti krpom navlaženom sapunicom od običnog sapuna. Upotrebljavajte samo minimalnu količinu otopine za čišćenje kako otopina ne bi ušla u pisač ili druge dijelove. Ovom metodom nemojte čistiti priključke ili unutrašnjost pisača.
Opcija dispenzera naljepnica
Prema potrebi za poboljšanje rada dispenzera naljepnica.
Opcija rezača
Pozovite servisnog tehničara. Rezač NIJE komponenta koju može servisirati operater. U jedinici rezača nema dijelova koje operater može sam servisirati.
Za čišćenje vanjskih dijelova za čišćenje okvira (kućišta) rezača možete primijeniti postupak za čišćenje vanjskih dijelova.
OPASNOST OD POREZOTINA!
Nikada nemojte uklanjati poklopac rezača (okvir). Nikada nemojte pokušavati umetnuti strane predmete ili prste u mehanizam rezača.
NEMOJTE čistiti unutrašnjost otvora rezača ili mehanizma noža. Nož ima posebni premaz kako bi bio otporan na ljepila i trošenje. Čišćenjem možete uništiti nož.
Upotrebom neodobrenih alata, štapića s vatom, otapala (uključujući alkohol) itd. za čišćenje rezača možete ga oštetiti, skratiti mu vijek trajanja ili uzrokovati njegov zastoj.