Upotreba opcije dispenzera naljepnica
Upotreba opcije dispenzera naljepnica

Upotreba opcije dispenzera naljepnica

Ako je pisač opremljen opcijom dispenzera naljepnica,tijekom ispisa automatski uklanja pozadinski materijal naljepnice (podlogu/mrežu). Kada pisač ispisuje više naljepnica, sljedeću naljepnicu u redu ispisuje nakon što uklonite već raspoređenu ili odlijepljenu naljepnicu.
Za postavljanje pisača u način rada za dispenziranje naljepnica morate (ili administrator) učiniti jedno od sljedećeg:
 • U upravljačkom programu pisača 
  Media Handling
  (Rukovanje medijem) postavite na
  Peel-Off
  (Odljepljivanje).
 • Primijenite čarobnjak s postavkama za konfiguriranje pisača u Uslužnom programu za postavljanje Zebra.
 • Pošaljite pisaču naredbe za programiranje u°ZPL-u. Sljedovi naredbi su:
  • ^XA ^MMP ^XZ
  • ^XA ^JUS ^XZ
 1. Otvorite pisač i uložite medij s naljepnicama.
 2. Zatvorite pisač i pritišćite gumb
  FEED
  (ULAGANJE) dok najmanje 100 milimetara (4 inča) izloženih naljepnica ne izađe iz pisača.
  Naljepnice koje su izašle možete ostaviti na podlozi.
 3. Podignite podlogu preko gornje strane pisača, a zatim zlatni zasun na sredini vrata dispenzera povucite od pisača.
  Vrata dispenzera otvaraju se.
 4. Umetnite podlogu naljepnice između vrata dispenzera i kućišta pisača.
 5. Zatvorite vrata dispenzera dok povlačite kraj podloge naljepnica.
 6. Jednom ili više puta pritisnite i otpustite gumb
  FEED
  (Advance) (ULAGANJE (Pomak)) dok se ne prikaže naljepnica za uklanjanje.
Pri sljedećem ispisivanju pisač će odlijepiti pozadinu i izbaciti jednu naljepnicu. Izvadite naljepnicu iz pisača kako biste omogućili ispisivanje sljedeće naljepnice.
Ako prije ispisivanja softverskom naredbom niste aktivirali senzor uzimanja naljepnice za utvrđivanje uklanjanja raspoređene (odlijepljene) naljepnice, ispisane naljepnice mogu se slagati jedna na drugu i uzrokovati zaljepljivanje mehanizma.