Prilagođavanje pomičnog senzora za crne oznake ili zareze
Prilagođavanje pomičnog senzora za crne oznake ili zareze

Prilagođavanje pomičnog senzora za crne oznake ili zareze

Pomični senzor je senzor s dvije funkcije koji omogućuje prijenosno (kroz medij) i reflektivno utvrđivanje medija. Pisač istovremeno može primjenjivati sam jednu od ovih metoda utvrđivanja. Ako ispisujete na mediju s crnom oznakom, pomični senzor nužno je podesiti za utvrđivanje oznaka ili zareza na mediju.
Senzor za crne oznake traži na mediju površine bez odsjaja poput crnih oznaka, crnih crta, zareza ili otvora na poleđini medija koje ne reflektiraju zraku senzora blisku infracrvenom zračenju natrag do detektora. Svjetlo senzora i njegov detektor crnih oznaka nalaze se jedan pored drugog ispod poklopca senzora.
Pomični senzor ima samo jedan položaj za medij s mrežom/prazninama, a to je zadani položaj.
Dizajn pomičnog senzora omogućuje upotrebu medija s crnim oznakama ili zarezima (rupama u mediju) na stražnjoj strani medija (ili podložne trake) u pisaču. Senzor se poravnava sa sredinom crnih oznaka ili zareza, (ne sa sredinom role medija). Tako se izbjegava polje utvrđivanja mreže/praznina.
  1. Poravnajte strelicu za poravnanje pomičnog senzora s desnom stranom crne oznake ili zareza na donjoj strani medija.
  2. Senzor treba poravnati što dalje od ruba medija, ali na mjestu na kojem će oznaka prekrivati 100 % prozora senzora.
Medij se prilikom ispisivanja može pomaknuti ± 1 mm s jedne na drugu stranu (uslijed varijacija medija i oštećenja ruba pri rukovanju). Zarezi na bočnoj strani medija također se mogu oštetiti.