Povezivanje pisača s uređajem (pregled postupka)
Povezivanje pisača s uređajem (pregled postupka)

Povezivanje pisača s uređajem (pregled postupka)

Pisači Zebra podržavaju niz opcija sučelja i konfiguracija koji omogućavaju povezivanje u mrežu i fizičko povezivanje kabelom.
 1. Odaberite kako ćete povezati pisač.
  Pisač serije ZD200 ima sljedeće opcije sučelja i konfiguracije:
  • Sučelje univerzalne serijske sabirnice (USB 2.0) — standardno°(zahtjeve za kabel potražite pod Zahtjevi za kabel sučelja i USB sučelje).
  • Ethernet/LAN — tvornički instalirana opcija (zahtjeve za kabel potražite pod Zahtjevi za kabel sučelja i Ethernet (LAN, RJ-45)).
  • Interne veze WiFi (802.11ac) i Bluetooth Classic 4.1 (kompatibilna s 3.0) — tvornički ugrađena opcija
   Pisači serije ZD200 opremljeni s opcijom povezivanja vezom WiFi podržavaju Bluetooth Low Energy (spora veza). Konfigurirati ih možete softverom za uređaje Android ili iOS.
  Obavezno pregledajte kabele i jedinstvene parametre za svako fizičko komunikacijsko sučelje pisača. Tako ćete pisač lakše postaviti s ispravnim postavkama. Detaljne upute za konfiguriranje mreže (Ethernet/WiFi) i komunikacije Bluetooth potražite u Korisničkom vodiču za žičnog i bežičnog poslužitelja za ispisivanje i Vodiču za bežični Bluetooth dostupnima na zebra.com.
 2. Isključite napajanje pisača (pogledajte Gumb za uključivanje/isključivanje).
 3. Željenom metodom povezivanja (USB, ethernet/LAN, WiFi, ili Bluetooth) pisač priključite na računalo ili uređaj s kojim ćete upravljati pisačem.
 4. Izvedite Zebra Setup Utilities (ZSU) na središnjem uređaju (pogledajte Izvođenje čarobnjaka za instalaciju pisača).
  Središnji uređaj može biti osobno ili prijenosno računalo s jednim od operacijskih sustava Windows popisanih na Postavljanje za operacijski sustav Windows, uređaj Android ili uređaj Apple. Podržane mogućnosti povezivanja pisača su žična/ethernet, USB i bežična veza, Bluetooth Classic te Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE).
  Zebra Setup Utilities (ZSU) dizajnirani su kao pomoć pri instaliranju ovih sučelja. (Korisnički vodič za ZSU potražite na zebra.com/setup).
  S uključivanjem napajanja pisača pričekajte do upute u Čarobnjaku za postavljanje. Pri priključivanju kabela sučelja sklopka napajanja treba biti u položaju OFF (isključeno). Kabel napajanja priključuje se na izvor napajanja i u utičnicu za napajanje sa stražnje strane pisača prije spajanja ili odspajanja komunikacijskih kabela.
  Čarobnjak ZSU instalira upravljačke programe Zebra za sustav°Windows.
 5. Kada se u°čarobnjaku za instaliranje ZSU° prikaže upit, uključite napajanje pisača i pratite upute na zaslonu kako biste završili postavljanje pisača.