Indikatori stanja/aktivnosti Etherneta
Indikatori stanja/aktivnosti Etherneta

Indikatori stanja/aktivnosti Etherneta

Ethernetski priključak na pisaču ima dva djelomično vidljiva indikatora statusa/aktivnosti za prikaz statusa sučelja na priključku.
LED indikator statusa
Opis
Oba isključena
Nije prepoznata ethernetska veza
Zeleni
Pronađena je veza od 100 Mb/s
Zelena sa žutim bljeskanjem
Pronađena je veza od 100 Mb/s i ethernetska aktivnost
Žuta
Pronađena je veza od 10 Mb/s
Žuta sa zelenim bljeskanjem
Pronađena je veza od 10 Mb/s i ethernetska aktivnost