Izvođenje kalibracije medija SmartCal
Izvođenje kalibracije medija SmartCal

Izvođenje kalibracije medija SmartCal

Pisač prije ispisivanja mora postaviti parametre medija za optimalan rad. Zbog toga automatski utvrđuje vrstu medija (mreža/praznine, crne oznake/zarezi ili neprekidni mediji) i mjeri svojstva medija.
Nakon završetka početne kalibracije za određeni medij, po ulaganju nove serije medija dodatne kalibracije nisu potrebne sve dok je novo uloženi medij jednak prethodnom mediju. Pisač automatski mjeri novu seriju i°dok ispisuje prilagođava se svim manjim razlikama u njenim karakteristikama.
Nakon ulaganja role novog medija iz iste serije jednom ili dvaput pritisnite
FEED
(Advance) (ULAGANJE (Pomak)) za sinkronizaciju naljepnica. Time se pisač priprema za nastavak ispisivanja na novu seriju medija.
 1. Provjerite jesu li medij i vrpca (ako ispisujete termalnim prijenosom) pravilno umetnuti u pisač te je li gornji poklopac pisača zatvoren.
 2. Pritisnite gumb
  POWER
  (NAPAJANJE) kako biste uključili pisač i pričekajte na ulazak pisača u stanje spremnosti za rad Ready (indikator STATUSA trajno svijetli zeleno).
 3. Pritisnite i dvije sekunde zadržite gumb
  FEED
  (ULAGANJE), dok indikator STATUSA ne zatreperi. Nastavite držati gumb
  FEED
  (ULAGANJE) dok indikator ne zatreperi još dvaput, a potom ga odmah°pustite.
  Pisač će izmjeriti nekoliko naljepnica i prilagoditi razine prepoznavanja medija. Po dovršetku mjerenja indikator STATUSA trajno svijetli zeleno.