Postavljanje pisača (pregled postupka)
Postavljanje pisača (pregled postupka)

Postavljanje pisača (pregled postupka)

 1. Stavite pisač na sigurno mjesto s pristupom napajanju i gdje možete povezati kabele sučelja ili se može bežično povezati sa sustavom.
 2. Spojite pisač i izvor napajanja na uzemljeni izmjenični izvor napajanja.
 3. Odaberite i pripremite medij za pisač.
 4. Uložite medij (pogledajte Ulaganje role medija).
 5. Uključite napajanje pisača (pogledajte Gumb za uključivanje/isključivanje).
 6. Provedite kalibriranje medija SmartCal kako biste pisač kalibrirali za medij (pogledajte Izvođenje kalibracije medija SmartCal).
 7. Ispišite Izvješće o konfiguraciji kako biste provjerili osnovni rad pisača (pogledajte Probno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji).
 8. Isključite napajanje pisača.
 9. Odaberite metodu za postavljanje komunikacije uređaj-pisač, žičnu ili bežičnu. Dostupne žične lokalne veze su USB priključak i tvornički instaliran Ethernet (LAN). Također se možete koristiti vezom WLAN ili Bluetooth kako je opisano pod Postavljanje za operacijski sustav Windows.
 10. Ako upotrebljavate fizičku vezu, kabel pisača priključite u mrežu ili sustav glavnog računala dok je napajanje pisača isključeno.
  Pričekajte s uključivanjem pisača. Najprije instalirajte upravljačke programe uz Zebra Setup Utilities (pojedinosti potražite pod Postavljanje za operacijski sustav Windows). Uslužni program za postavljanje zatražit će uključivanje napajanja pisača na odgovarajućem račvanju u postupku postavljanja. Ako ste središnji uređaj povezali s pisačem i napajanje pisača uključili prije instaliranja upravljačkih programa, pogledajte Što ako ste zaboraviti najprije instalirati upravljačke programe pisača.
 11. Započnite drugu fazu postavljanja pisača, koja je obično Postavljanje za operacijski sustav Windows.