r-zd200t-ug-miscellaneous-issues
Rješavanje raznih problema

Rješavanje raznih problema

U ovom su odjeljku identificirani razni problemi s pisačem, mogući uzroci i preporučena rješenja.
Upozorenje
Mogući uzrok
Preporučeno rješenje
postavke su izgubljene ili se ignoriraju
Neki su parametri netočno postavljeni.
Postavke pisača promijenjene su bez njihova spremanja. (Naredba
^JU
za ZPL nije upotrijebljena za spremanje konfiguracije prije isključivanja pisača).
Isključite i ponovo uključite pisač kako biste provjerili jesu li postavke spremljene.
Naredbe formata/obrasca naljepnica ili naredbe poslane izravno pisaču imaju pogreške sintakse ili su nepravilno upotrijebljene.
 • Naredba za programske datoteke isključila je sposobnost mijenjanja parametara.
 • Naredba za programske datoteke vratila je parametar na zadanu postavku.
U Vodiču za programiranje u ZPL-u provjerite način upotrebe naredbe i sintaksu. (Ovaj vodič i drugi mrežni pomoćni resursi dostupni su na zebra.com/zd200t-info.)
Znakovi za prefiks i za razdvajanje postavljeni u pisaču ne odgovaraju onima u formatu naljepnica.
Provjerite jesu li postavke programiranja u ZPL-u za postavke komunikacijskih znakova Kontrola, Naredba i Razdjelnik ispravne za softversko okruženje vašeg sustava. (Pogledajte Konfiguracija u ZPL-u.)
Ispišite Izvješće o konfiguraciji (pogledajteProbno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji) kako biste provjerili njihovu ispravnost. Usporedite ih s naredbama u formatu/obliku naljepnice koju pokušavate ispisati.
Glavna logička ploča možda ne radi ispravno. Programske datoteke oštećene su ili je glavna logička ploča neispravna.
 1. Učinite jedno od slijedećeg
  1. Ponovno postavite pisač na zadane tvorničke postavke (pogledajte Načini rada gumba FEED (ULAGANJE) –°Power ON (uključeno napajanje)).
  2. Upotrijebite Zebra Setup Utility i otvorite
   Printer Tools (Alati pisača)
   Action (Radnja)
   Load printer defaults (Učitaj tvorničke vrijednosti pisača)
   .
 2. Ponovo učitajte programske datoteke pisača. (Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.)
Ako se pisač ne oporavi od ove greške, obratite se partneru tvrtke Zebra ili tehničkoj podršci tvrtke Zebra.
Isprekidani medij ponaša se kao neprekidni medij
Format isprekidanih naljepnica s odgovarajućim medijem (uložen je u pisač) poslan je na pisač, ali ispisuje se kao neprekidni medij.
Pisač nije kalibriran za medij koji upotrebljavate.
 • Postavite odgovarajuću vrstu medija na pisaču (s prazninama/zarezima, neprekidni ili s oznakama).
 • Provedite kalibraciju medija SmartCal. (Pogledajte Izvođenje kalibracije medija SmartCal.)
Pisač je konfiguriran za neprekidni medij.
Pisač se zaključava
Svi svjetlosni indikatori uključeni su, a pisač se zaključava, ili se pisač zaključava prilikom ponovnog pokretanja.
Memorija pisača oštećena je u nepoznatom događaju.
Jednom od ovih mogućnosti pisač ponovno postavite na tvorničke postavke:
 • Otvorite Zebra Setup Utility na središnjem uređaju pa pristupite
  Printer Tools (Alati pisača)
  Action (Radnja)
  Load printer defaults (Učitaj zadane postavke pisača)
  .
 • Ponovo učitajte programske datoteke pisača. (Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.)
Ako se pisač ne oporavi od ove greške, obratite se partneru tvrtke Zebra ili tehničkoj podršci tvrtke Zebra.