Upravljanje konfiguracijom pisača u ZPL-u
Upravljanje konfiguracijom pisača u ZPL-u

Upravljanje konfiguracijom pisača u ZPL-u

Pisači koji podržavaju ZPL omogućuju dinamičnu promjenu postavki za brzo ispisivanje naljepnica. Parametri pisača koji se ne mijenjaju spremaju se za upotrebu u budućim formatima.
Te postavke primjenjuju se do:
 • promjene sljedećim naredbama,
 • ponovnog postavljanja pisača,
 • provedbe ciklusa napajanja pisača (uključivanja i isključivanja) ili
 • vraćanja parametra koji ima tvornički zadanu vrijednost ponovnim postavljanjem pisača na zadane postavke.
Konfiguracije pisača možete spremati i vraćati naredbom (
^JUS
) za ažuriranje konfiguracije u ZPL-u. Ova naredba inicijalizira (ili ponovno inicijalizira) pisač s unaprijed konfiguriranim postavkama.
 • Za zadržavanje trenutačnih postavki nakon ponovnog postavljanja pisača ili provedbe ciklusa napajanja pošaljite naredbu
  ^JUS
  za ZPL na pisač kako biste spremili sve trenutačne postavke.
 • Za vraćanje vrijednosti posljednje spremljenih u pisač primijenite naredbu
  ^JUR
  .
Naredbom
^JUS
ZPL sprema sve parametre. Stari programski jezik EPL (pisač serije ZD200 ga podržava) odmah mijenja i sprema pojedinačne naredbe.
Većina postavki pisača dijeli se između jezika ZPL i EPL. Na primjer, promjenom postavke brzine jezikom EPL također se mijenja postavka brzine radnje u ZPL-u. Postavka promijenjena u EPL-u ostaje čak i nakon provedbe ciklusa napajanja pisača ili ponovnog postavljanja bilo kojim jezikom pisača.
Za pomoć pri konfiguriranju pisača možete ispisati Izvješće o konfiguraciji. Uz druge pojedinosti, izvješće sadrži radne parametre, postavke senzora i status pisača (pogledajte Probno ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji). Ovo i druga izvješća također možete ispisati iz Uslužnog programa Zebra Setup Utility te upravljačkog programa ZebraDesigner za sustav Windows.