Križne reference postavki konfiguracije i naredbi
Križne reference postavki konfiguracije i naredbi

Križne reference postavki konfiguracije i naredbi

Izvješćem o konfiguraciji pisača obuhvaćen je popis većine konfiguracijskih postavki koje se mogu slanjem naredbe za ZPL postaviti u pisaču. Više informacija o tim naredbama potražite u Vodiču za programiranje u ZPL-u dostupnom na zebra.com.
Primjerice, postavke senzora prikazane na ovoj slici upotrebljavaju se u svrhu servisiranja.
Križna referenca naredbi za ZPL i poziva konfiguracijskog izvješća
Naredba
Naziv na popisu
Zadano (ili opis)
^SD
ZATAMNJENOST
10,0
^PR
BRZINA ISPISIVANJA
  • 102 mm/s / 4 ips
  • Samo ZD230 (najviše): 152 mm/s / 6 ips
^TA
KIDANJE
+000
^MN
VRSTA MEDIJA
PRAZNINA/ZAREZ
ODABIR SENZORA
AUTOMATSKI (
^MNA
– automatsko otkrivanje)
^MT
METODA ISPISIVANJA
(TOPLINSKI PRIJENOS ili IZRAVNO TOPLINSKO ISPISIVANJE; pisači serije ZD200 podržavaju samo IZRAVNO TOPLINSKO ISPISIVANJE)
^PW
ŠIRINA ISPISA
832 (točaka za 203 dpi)
^LL
DULJINA NALJEPNICE
1230 (točaka) (dinamički se ažurira tijekom ispisivanja)
^ML
MAKSIMALNA DULJINA
989 mm (39,0 in.)
USB KOM.
(Status veze: Povezano / nije povezano)
— SGD —**
KOMUNIKACIJE
NORMALNI NAČIN RADA
^CT / ~CT
KONTROLNI ZNAK
<~> 7EH
^CC / ~CC
ZNAK NAREDBE
<^> 5EH
^CD / ~CD
RAZDJEL./ZNAK
<,> 2CH
^SZ
NAČIN RADA ZA ZPL
ZPL II
— SGD —
PREMOŠĆIVANJE NAREDBE
Nije podržano naredbom za ZPL. Primjenjuje naredbu Set-Get-Do navedenu u priručniku za ZPL. (Pogledajte device.command_override.xxxxx u Vodiču za programiranje u ZPL-u.)
NEAKTIVNO
^MFa
POMICANJE MEDIJA PO UKLJUČIVANJU
BEZ POMICANJA
^MF,b
ZATVARANJE GLAVE
ULAGANJE
~JS
ULAGANJE STRAGA
ZADANO
^LT
VRH NALJEPNICE
+000
^^LS
LIJEVI POLOŽAJ
+0000
NAČIN RADA ZA PONOVNI ISPIS
ONEMOGUĆENO
Od ovog dijela popisa izvoda konfiguracije popisane su postavke i vrijednosti senzora pomoću kojih je moguće rješavati probleme u radu senzora i primjene medija. Njih obično upotrebljava tehnička podrška tvrtke Zebra kod dijagnosticiranja problema s pisačem.
Ovdje prikazane konfiguracijske postavke nastavljaju se nakon vrijednosti senzora TAKE LABEL (uzimanje naljepnice). Popis obuhvaća naredbe primijenjene za izradu informacija o statusu ili su to značajke pisača koje se rijetko mijenjaju iz zadanih.
Križna referenca naredbi za ZPL i poziva konfiguracijskog izvoda
Naredba
Naziv na popisu
Opis
^MP
OMOGUĆENI NAČINI RADA
Zadano: DPCSWFXM (pogledajte naredbu
^MP
)
ONEMOGUĆENI NAČINI RADA
(Nije postavljena zadana vrijednost)
^JM
RAZLUČIVOST
Zadano: 832 8/mm (203 dpi)
PROGRAMSKE DATOTEKE
Prikazuje verziju programskih datoteka za ZPL
SHEMA XML
1.3
ID OPREME
Prikazuje verziju programskih datoteka bloka za pokretanje
KONFIGURACIJA
PRILAGOĐENA (nakon prve upotrebe)
RAM
8176k........ R:
UGRAĐENA IZBRISIVA MEMORIJA
51200k.........E:
^MU
PRETVORBA FORMATA
NEMA
DATUM RTC
Prikaz datuma
Vrijeme RTC
Prikaz vremena
BEZ PONOVNOG POSTAVLJANJA CNTR0 (1, 2)
X,XXX IN
PONOVO POSTAVI CNTR1
X,XXX IN
PONOVO POSTAVI CNTR2
X,XXX IN
Pisač jednom (1) može postaviti naredbu ili grupu naredbi za sve sljedeće račune ili naljepnice. Te postavke primjenjuju se do:
  • promjene sljedećim naredbama
  • ponovnog postavljanja pisača ili
  • vraćanja pisača na tvorničke postavke.