r-gk420d-ug-Feed-Button-Modes
Načini rada gumba Feed (Ulaganje)

Načini rada gumba Feed (Ulaganje)

Opisi funkcija gumba
Feed
(Ulaganje).

Načini rada u isključenom stanju

Kada je pisač isključen, tijekom uključivanja pritisnite i držite tipku
Feed
(Ulaganje).
Načini rada u isključenom stanju
Niz bljeskanja
Radnja
Bljeska žuto–crveno
Način rada za preuzimanje programskih datoteka – pisač ubrzanim crvenim treperenjem naglašava prelazak u način rada za preuzimanje programskih datoteka. Ako sada otpustite gumb
Feed
(Ulaganje), pokreće se inicijalizacija pisača za preuzimanje.
Pisač je spreman za preuzimanje programskih datoteka kada svjetlo statusa započne polako bljeskati crveno i zeleno.
Više o upotrebi uslužnog programa za preuzimanje programskih datoteka (i datoteke) potražite pod Slanje datoteka na pisač. Ažuriranja programskih datoteka za vaš pisač, ako postoje, objavljuju se na web-mjestu tvrtke zebra.com tvrtke Zebra
Žuta
Način uobičajenog rada – pisač nastavlja s uobičajenom inicijalizacijom pisača. Ako sada otpustite tipku
Feed
(Ulaganje), pisač normalno započinje s radom, bez preuzimanja programskih datoteka ili rada u načinu rada za dijagnostiku komunikacija.
Zelena
Način rada za dijagnostiku komunikacija (Dump) – otpustite gumb
Feed
(Ulaganje) čim svjetlo statusa pisača pozeleni.
Pisač na vrhu naljepnice ispisuje
Now in DUMP
, a zatim prelazi na sljedeću naljepnicu.
Nakon ispisivanja prve naljepnice, pisač automatski ulazi u način rada za dijagnostiku i ispisuje doslovan prikaz svih naknadno primljenih podataka.
Za izlaz iz načina rada za dijagnostiku i nastavak ispisivanja isključite i ponovno uključite pisač.
Iz načina rada za dijagnostiku također možete izaći i pritiskanjem gumba
Feed
(Ulaganje) onoliko puta koliko je potrebno da se isprazni naredbeni međuspremnik pisača i na naljepnici ispiše „Out of DUMP“.

Načini rada u uključenom stanju

Kada je napajanje pisača uključeno i gornji poklopac zatvoren, pritisnite i nekoliko sekundi zadržite gumb
Feed
(Ulaganje).
Zeleni LED statusa zatreperit će nekoliko puta u nizu. Objašnjenje s desne strane (stupac radnje) pokazuje što se događa kada otpustite tipku nakon početka određenog broja treperenja i prije početka sljedećeg niza bljeskanja.
Načini rada u uključenom stanju
Niz bljeskanja
Radnja
*
Status konfiguracije – pisač ispisuje naljepnicu s pojedinostima statusa konfiguracije pisača.
Tu naljepnicu možete primijeniti:
 • za provjeru ispravnosti rada pisača
 • kao pomoć pri konfiguriranju komunikacije s računalom, održavanju i rješavanju problema
 • za pomoć našem timu za podršku u dijagnosticiranju i rješavanju problema
*
**
Standardna automatska kalibracija medija — pisač utvrđuje i podešava vrstu i duljinu medija te podešava senzore medija za optimalan rad s uloženim medijem (ekvivalentno naredbi
~JC
u ZPL-u).
Pisač tijekom kalibriranja uvlači jednu do četiri naljepnice.
Korisnici upoznati sa stolnim pisačem Zebra s EPL-om primjenom ovog načina rada gumba Feed (Ulaganje) mogu zamijeniti kalibriranje automatskog prepoznavanja pri pokretanju (ekvivalentno naredbi
XA
u EPL-u).
*
**
***
Konfiguracija serijskog ulaza — odnosi se samo na pisače sa sučeljem sa serijskim ulazima.
Za ponovno postavljanje parametara komunikacije serijskim ulazom, izuzev kontrole protoka, pritisnite i otpustite gumb
Feed
(Ulaganje) dok LED brzo bljeska žuto i zeleno.
Za sinkronizaciju automatske brzine prijenosa na pisač pošaljite naredbeni niz
^XA^XZ
dok LED bljeska žuto i zeleno.
Kada se pisač i glavno računalo sinkroniziraju, LED indikator stanja postaje trajno zelen.
Tijekom sinkronizacije automatske brzine prijenosa ne ispisuju se naljepnice.
*
**
***
****
Tvorničke zadane postavke — vraćanje pisača na tvorničke zadane tvorničke postavke (ekvivalentno naredbi
^JUN)
u ZPL-u). Opis primarnih postavki konfiguracije i s njima povezanih naredbi za ZPL pogledajte pod Konfiguracija u ZPL-u.
Neke postavke konfiguracije ne vraćaju se na „početne“ tvorničke postavke. Ostale se postavke postavljaju, pregledavaju i kontroliraju isključivo programiranjem te se također ponovno postavljaju.
Provodi se standardno kalibriranje medija, a zatim postupak defragmentiranja memorije.
Kada pisač prijeđe u način rada s tvornički zadanim postavkama, svjetlo statusa požuti na tri (3) sekunde. Za to vrijeme možete učiniti dvije stvari:
 • Ne činiti ništa i pisač se automatski postavlja na tvornički zadane postavke na prethodno opisan način ILI
 • Pritisnite i zadržite gumb
  Feed
  (Ulaganje) kako biste pristupili načinu rada za ponovno postavljanje na tvornički zadane postavke za pisače s mogućnošću ispisivanja s mreže, primjerice putem etherneta te veza Wi-Fi ili Bluetooth (ekvivalentno naredbi
  ^JUF
  u ZPL-u).
Otpuštanjem gumba nakon prvog treperenja ponovno se postavljaju samo tvorničke mogućnosti za mrežu (ekvivalentno naredbi
^JUN
u ZPL-u).
Otpuštanjem gumba nakon drugog niza bljeskanja (dva bljeska) ponovno se postavljaju samo zadane postavke pisača.
Otpuštanjem gumba nakon trećeg niza bljeskanja (tri bljeska) ponovno se postavljaju i postavke pisača i postavke mreže (ekvivalentno naredbama
^JUN
i
^JUF
u ZPL-u)
*
**
***
****
*****
Podešavanje širine ispisa — ispisuje se neprekinuti niz okvira, od minimalne širine ispisivanja do maksimalne širine, u koracima s povećanjem širine ispisa od 4 mm.
Kada pisač dosegne željenu maksimalnu širinu ispisa, jednom pritisnite gumb
Feed
(Ulaganje).
Upravljački program i aplikacije mogu premostiti ovu postavku.
*
**
***
****
*****
******
Podešavanje zatamnjenja (gustoće) ispisa – ispisuje se neprekinuti niz uzoraka za simulaciju crtičnih kodova, od minimalnog zatamnjenja (gustoća ispisa /toplina) do najtamnije postavke pisača u koracima od četiri (4), s rasponom vrijednosti postavke zatamnjenja u ZPL-u.
Kada uzorak postane jasan i čitak, jednom pritisnite gumb
Feed
(Ulaganje). Nemojte nastaviti povećavati postavku zatamnjenja ili širinu crta crtičnog koda jer bi se ispis mogao iskriviti i postati manje čitak.
Upravljački program i aplikacije mogu premostiti ovu postavku.
*
**
***
****
*****
******
*******
Ručna kalibracija medija — pisač izvodi opsežne testove za utvrđivanje i postavljanje vrste i duljine medija, a zatim podešava senzore medija za optimalan rad s instaliranim medijem (ekvivalentno naredbi
~JG
u ZPL-u).
Ručna kalibracija preporučuje uvijek kada upotrebljavate unaprijed ispisane medije, ispisujete na podlogu ili ako se pisač automatski ne kalibrira ispravno. Ispisuje se grafički profil prepoznavanja medija.
Pojedinosti i napomene potražite pod Ručna kalibracija.
Ako nakon završetka 7. niza treperenja gumb
Feed
(Ulaganje) i dalje držite pritisnutim, pisač napušta način rada za konfiguriranje po otpuštanju gumba.