t-gk420d-ug-Printing-a-Test--Printer-Configuration--Label
Ispisivanje probne naljepnice (konfiguracija pisača)

Ispisivanje probne naljepnice (konfiguracija pisača)

Prije povezivanja pisača s računalom provjerite je li pisač u ispravnom radnom stanju.
To možete napraviti ispisivanjem naljepnice sa statusom konfiguracije.
 1. Provjerite je li medij pravilno uložen, a gornji poklopac pisača zatvoren.
 2. Ako već niste, uključite napajanje pisača.
  Ako se pisač inicijalizira sa zelenim treperećim svjetlom statusa (način rada za pauzu)...
  Jednom pritisnite gumb
  Feed
  (Ulaganje) kako biste pisač postavili u način rada Spreman (za ispisivanje).
  Ako svjetlo statusa pisača ne zasvijetli zeleno (spreman)...
  Pogledajte odjeljak Rješavanje problema.
 3. Kako biste pisaču dopustili kalibriranje za instalirani medij, pritisnite gumb
  Feed
  (Ulaganje) dva do tri puta.
  Pisač se automatski kalibrira (pogledajte Prepoznavanje medija) i tijekom tog postupka može uvući više naljepnica.
 4. Kada svjetlo statusa zasvijetli zelenim svijetlom, pritisnite i zadržite gumb
  Feed
  (Ulaganje) dok svjetlo statusa jednom ne zatreperi, a potom otpustite gumb.
  Ispisuje se konfiguracijska naljepnica. Ako ne možete ispisati ovu naljepnicu,°pogledajte Početak upotrebe.
  CFG-LBL-01_GK420d.tif
 5. Isključite°pisač.