Značenja simbola
Značenja simbola
View content for :
Product:

Značenja simbola

Komplet dokumentacije dizajniran je kako bi čitatelju informacije pružio na vizualan način. Sljedeći se grafički simboli upotrebljavaju u cijeloj dokumentaciji. Ti su simboli i njihova značenja opisani u nastavku.
U ovom tekstu dodatne su informacije za korisnika koje nisu neophodne za provođenje zadatka.
U ovom tekstu su informacije važne za korisnika.
Nosite zaštitne naočale prilikom izvršavanja određenih zadataka kao što je čišćenje unutrašnjosti pisača.
Nosite zaštitne naočale prilikom izvršavanja određenih zadataka kao što je instalacija ili uklanjanje E-prstenova, C-kopči, pričvrsnih prstenova, opruga i vijaka za montažu. Ti su dijelovi napeti i mogli bi odletjeti.
Ako je poduzmete mjere opreza, moglo bi doći do oštećenja proizvoda.
Ako ne poštujete mjere opreza, korisnik bi mogao zadobiti slabije ili umjerene ozljede.
Pri dodirivanju ovih površina možete se opeći.
Provedite pravilne mjere elektrostatičke zaštite dok rukujete elektrostatički osjetljivim komponentama, kao što su tiskane pločice i glave pisača.
Prije izvršavanja ovog zadatka ili koraka zadatka isključite (O) uređaj i iskopčajte ga iz izvora napajanja kako biste izbjegli rizik od strujnog udara.
Ako ne spriječite opasnost, korisnik MOŽE biti ozbiljno ozlijeđen ili usmrćen.
Ako ne spriječite opasnost, korisnik ĆE BITI ozbiljno ozlijeđen ili usmrćen.