Otvaranje pisača
Otvaranje pisača
View content for :
Product:

Otvaranje pisača

Pristup odjeljku s medijem na pisaču.
Pražnjenje elektrostatičke energije koja se akumulira na površini ljudskog tijela ili na drugim površinama može oštetiti ili uništiti ispisnu glavu i druge elektroničke komponente koje se upotrebljavaju u ovom uređaju. Tijekom rada s ispisnom glavom ili elektroničkim komponentama koje se nalaze ispod gornjeg poklopca morate se pridržavati sigurnosnih procedura.
Otvorite pisač kako biste pristupili odjeljku s naljepnicama.
  1. Pisač otvorite povlačenjem dva zasuna za otpuštanje s obje bočne strane pisača.
  2. Po otpuštanju zasuna podignite poklopac.
    Uklanjanje ambalažnog materijala iz pisača.
  3. Uklonite sve nepričvršćene ispitne naljepnice iz odjeljka za naljepnice.
    Uklanjanje ambalažnog materijala iz pisača.
  4. Provjerite ima li u pisaču nepričvršćenih ili oštećenih dijelova.