Ispisivanje izvješća o konfiguraciji (samotestiranje – gumb ODUSTANI)
Ispisivanje izvješća o konfiguraciji (samotestiranje – gumb ODUSTANI)
View content for :
Product:

Ispisivanje izvješća o konfiguraciji (samotestiranje – gumb ODUSTANI)

Dijagnostika izvješća o konfiguraciji ispisuje komplet izvješća o konfiguraciji pisača i mreže.
 1. Provjerite je li medij uložen, a gornji poklopac pisača zatvoren.
 2. Dostupne su dvije mogućnosti za ispisivanje izvješća.
  • Ako je pisač isključen, pritisnite i držite gumb
   CANCEL
   (Odustani) dok uključujete pisač.
  • Ako je pisač uključen, pritisnite i dvije sekunde zadržite gumbe
   FEED
   (Ulaganje) i
   CANCEL
   (Odustani).
 3. Ispisuje se Izvješće o konfiguraciji pisača i mreže (u nastavku) i pisač se vraća status
  READY
  (SPREMAN).
Primjer konfiguracije pisača
Primjer konfiguracije mreže
Shows the Configuration Report
Shows the Configuration Report