Kalibracija medija SmartCal
Kalibracija medija SmartCal

Kalibracija medija SmartCal

SmartCal se primjenjuje za brzo kalibriranje pisača za trenutačno umetnuti medij.
Tijekom postupka SmartCal pisač automatski određuje vrstu utvrđivanja medija (praznine, crna linija ili zarezi) i potom mjeri duljinu medija.
 1. Provjerite je li medij pravilno umetnut, poklopac pisača zatvoren, a pisač uključen.
 2. Pritisnite i nekoliko sekundi držite gumbe
  PAUSE
  (Pauza) +
  CANCEL
  (Odustani).
 3. Pisač će uvući i izmjeriti nekoliko naljepnica. Po dovršetku postupka pisač se vraća u spremno stanje
  READY
  .
Ako pisač ne uspije prepoznati i pravilno kalibrirati medij, pogledajte postupak Ručna kalibracija medija u nastavku ovog odjeljka.