Podešavanje kvalitete ispisivanja
Podešavanje kvalitete ispisivanja

Podešavanje kvalitete ispisivanja

Na kvalitetu ispisivanja utječe postavka topline (gustoće) za ispisnu glavu, brzina ispisivanja i mediji koji se upotrebljavaju.
Zadane postavke zatamnjenosti i brzine pisača prikladne su za većinu primjena s naljepnicama i medijima tvrtke Zebra. Postavite pisač na maksimalnu preporučenu brzinu za upotrebljavani medij. Prvo eksperimentirajte s postavkom zatamnjenosti, a potom smanjujte postavku brzine dok ne pronađete optimalnu kombinaciju za primjenu. Kvaliteta ispisivanja može se konfigurirati s pomoću rutine
Configure Print Quality
(Konfiguriraj kvalitetu ispisivanja) programa Zebra Setup Utility.
Mediji (naljepnice, papir za račune, oznake itd.) imaju postavke maksimalne brzine za odabrane medije. Započnite s tom postavkom
Zatamnjenost (ili gustoća) može se kontrolirati:
  • ZPL naredbe
    Set Darkness
    (Postavi zatamnjenost) (
    ~SD
    ) (pogledajte Vodič za ZLP programiranje).
Prihvaćene vrijednosti:
0,0 do 30,0
Povezane naredbe ZPL:
^MD, ~SD
Upotrijebljena naredba SGD:
print.tone
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup (Općenito postavljanje)
Darkness (Zatamnjenost)