Postavljanje premosnika načina za oporavak od prekida napajanja
Postavljanje premosnika načina za oporavak od prekida napajanja

Postavljanje premosnika načina za oporavak od prekida napajanja

Pisač se može konfigurirati tako da se sam ponovo pokrene nakon prekida napajanja, bez intervencije rukovatelja, uz način rada za obnovu prekida napajanja.
  • Iskopčajte kabel za napajanje iz stražnje strane pisača.
  • Iskopčajte sve ukopčane kabele za povezivanje pisača.
Način rada za oporavak od prekida napajanja dostupan je samo na pisačima s instaliranim modulom za povezivanje pisača.
Moduli za povezivanje pisača imaju premosnik za oporavak od prekida napajanja koji je postavljen na OFF (isključeno). Kad je premosnik postavljen na ON (uključeno), pisač će se automatski uključiti kad se ukopča u aktivan (uključen) izvor napajanja izmjeničnom strujom.
  1. Odvojite vratašca za pristup modulu i modul za povezivanje. Upute za „Vađenje kartice modula za povezivanje“ potražite pod Konfiguriranje opcija žičnog povezivanja i način za oporavak nakon prekida napajanja.
  2. Pomaknite premosnik AUTO (automatski) (način rada za oporavak od prekida napajanja) iz položaja OFF (isključeno) u položaj ON (uključeno).
  3. Ponovo umetnite modul za povezivanje i vratite vratašca za pristup modulu. Upute za „Umetanje kartice modula za povezivanje“ potražite pod Konfiguriranje opcija žičnog povezivanja i način za oporavak nakon prekida napajanja.