Serijsko sučelje
Serijsko sučelje
View content for :
Product:

Serijsko sučelje

Pisač serijski priključak°podržava kao dio tvorničke konfiguracije ili kao terenski komplet za nadogradnju.
Na ovom pisaču nemojte upotrebljavati ključiće za adaptere kabela RS-232 za podatkovne terminale (DTE) i podatkovnu komunikacijsku opremu (DCE). Neki ključići pri uključivanju pisača mogu ometati rad glavnih uređaja s USB priključkom.
Na pisaču se za komunikacije°DTE°upotrebljava kabel Null Modem (križni). Odgovarajući kabel mora imati muški konektor s devet igala tipa D (DB-9P) na jednom kraju koji se uključuje u odgovarajući (DB-9S) serijski ulaz koji se nalazi sa stražnje strane pisača. Drugi kraj ovog kabela signalnog sučelja uključuje se u serijski ulaz na glavnom računalu. Informacije o polovima potražite na Dijagram ožičenje priključka sučelja.
Postavke komunikacije serijskog ulaza između pisača i glavnog računala (obično osobnog računala) moraju se podudarati zbog pouzdane komunikacije. Bitovi po sekundi (ili brzina u baudima) i kontrola protoka postavke su koje se najčešće mijenjaju.
Serijska komunikacija između pisača i glavnog računala može se postaviti u:
  • Programiranje naredbi
    ^SC
    u programu ZPL.
  • Ponovno postavljanje pisača na zadanu konfiguraciju.
Tvorničke postavke serijske komunikacije
su
9600
bauda, duljina riječi
8
bita,
BEZ
pariteta,
1
zaustavni bit, i
XON/XOFF
(softverska kontrola protoka podataka na glavnom računalu sa sustavom Windows).
Prikazuje ukopčavanje serijskog kabela u serijsko sučelje pisača.