Pokretanje kalibracije medija SmartCal
Pokretanje kalibracije medija SmartCal
View content for :
Product:

Pokretanje kalibracije medija SmartCal

Kako bi se osigurao optimalan rad, pisač prije ispisivanja mora postaviti parametre za medije. Pisač će automatski utvrditi vrstu medija (mreža/praznine, crne oznake/zarezi ili kontinuirani mediji) i izmjeriti svojstva medija.
 1. Pobrinite se da mediji i spremnik s vrpcom (ako upotrebljavate ispisivanje s toplinskim prijenosom) budu pravilno umetnuti u pisač, a gornji poklopac pisača zatvoren.
 2. Pritisnite gumb
  POWER
  (Uključivanje/isključivanje) kako biste uključili pisač.
 3. Kad pisač prijeđe u stanje spremnosti za rad (indikator statusa svijetli zeleno), pritisnite i držite gumbe
  PAUSE
  (Pauza) i
  CANCEL
  (Odustani) dvije sekunde i zatim ih otpustite.
  Prikazuje pritiskanje gumba Pauza i Odustani na pisaču u trajanju od 2 sekunde.
  Pisač će izmjeriti nekoliko naljepnica i prilagoditi razine prepoznavanja medija.
  Po zaustavljanju pisača, indikator
  Status
  trajno svijetli zeleno.
Nakon dovršetka početne kalibracije za određeni medij dodatne kalibracije prilikom svake zamjene medija nisu potrebne. Pisač automatski mjeri medije kako bi se prilagodio malim promjenama njihovih svojstava tijekom ispisivanja.
Ako se jednom ili dvaput pritisne gumb
FEED
(Ulaganje) nakon umetanja nove role s medijima (iste serije), naljepnice će se sinkronizirati. Pisač je tada spreman za nastavak ispisivanja.