Upozorenje: mediji/naljepnice su potrošene
Upozorenje: mediji/naljepnice su potrošene

Upozorenje: mediji/naljepnice su potrošene

Izdana je naredba za ispisivanje, pritisnut je gumb
FEED
(Ulaganje) ili ispisujete, a pisač ne može prepoznati medije na stazi za ispisivanje.

Uzrok: nema medija/naljepnica

Na roli u pisaču nema naljepnica ili medija. Pogledajte Prepoznavanje potrošenih medija.

Rješenje: umetnite nove medije

Radnja operatera
 1. Uložite medije u pisač. Pogledajte Ulaganje medija.

Uzrok: nema naljepnica na roli

U sredini role ili beskonačnog stoga nedostaje naljepnica.
Neki dobavljači naljepnica na kraju role medija izostavljaju naljepnicu kako bi upozorili pisač na nedostatak medija. Nemojte upotrebljavati preostale naljepnice. One mogu prenijeti ljepilo koje se upotrebljava za pričvršćivanje medija na rolu.

Rješenje: pomaknite rolu

Radnja operatera
 1. Otvorite pisač i povucite rolu do sljedeće naljepnice na prednjoj strani pisača.
 2. Zatvorite pisač. Pritisnite
  PAUSE
  (Pauza) kako biste nastavili ispisivanje pisačem.
 3. Ako pisač pauzirate bez pomaka naljepnica,
  FEED
  (Uvlačenje) pritisnite dva puta.

Uzrok: senzor neporavnatih medija

Pomični senzor za medije nije pravilno postavljen za vrstu medija.

Rješenje: podesite senzor medija

Radnja operatera

Uzrok: pisač je postavljen za razdvojene medije, a umetnuti su kontinuirani mediji

Pisač je postavljen za razdvojene medije (mediji u mreži, s razmacima ili crnim oznakama), ali su umetnuti kontinuirani mediji.

Rješenje: uložite odgovarajuću vrstu naljepnica.

Radnja operatera
 1. Uložite medij u pisač. Pogledajte Ulaganje medija.

Rješenje: kalibrirajte pisač za kontinuirane medije u roli.

Radnja operatera
 1. Postavite senzor za medije za kontinuirane medije. Pogledajte Upotreba pomičnog senzora.
 2. Dovršite ulaganje role medija.
 3. Kalibrirajte medij. Pogledajte Pokretanje SmartCal kalibracije medija.

Uzrok: prljavi senzor za medije

Ljepilo, prašina ili drugi onečišćivači blokiraju pravilan rad senzora.

Rješenje: očistite pomični senzor za medije

Radnja operatera
 1. Očistite pomični senzor za medije. Pogledajte Čišćenje senzora.
  Možda će trebati dodatno očistiti stazu za medije u pisaču. Pregledajte odjeljak za medije drugih prljavih područja staze za medije i držača role. Pogledajte Čišćenje staze za medije.

Uzrok: senzor za medije ne radi

Moguće oštećenje podataka u memoriji ili neispravne komponente.

Rješenje: ažurirajte programske datoteke

Interna°podrška za pisač

Rješenje: kvar komponente senzora

Pozovite servisnog tehničara.